Bilder+fra+Strindheim+friidrett+sin+hjemmeside+med+tillatelse+fra+arrang%F8r.
Bilder fra Strindheim friidrett sin hjemmeside med tillatelse fra arrangør.