Info om årets Fredrikstadmarka Rundt
 
 
 
Fredrikstadmarka IFs hjemmeside2006
Bilder og resultater


2005
Bilder og resultater

2004
Bilder og resultater

2003
Resultater og bilder

 2002
Reportasje og resultater

2001
Reportasje og Resultater

2000
Resultater

1999
Resultater


Deltakerutvikling
 

2006=112
2005= 84
2004= 99
2003= 83
2002=102
2001= 95
2000= 73
1999=104