Kondis fikk tirsdag presentert nye satser for løpelisensen av Friidrettsforbundet. I de nye satsene er maksgrensen på løpelisensen redusert fra 100 til 50 kroner. Videre er den prosentvise beregningen av lisensen gjort om til en trappemodell med faste kronebeløp alt etter hvor høy startkontingenten er. 

De nye satsene ser slik ut per påmeldte deltager i løp arrangert av Friidrettsklubber:

  • Ved startkontingent på fra 0-100 kroner, blir lisensen på 20 kroner.
  • Ved startkontingent på fra 101-250 kroner, blir lisensen på 30 kroner.
  • Ved startkontingent på fra 251-400 kroner, blir lisensen på 40 kroner.
  • Ved startkontingenter på over 400 kroner, blir lisensen på 50 kroner. 

Ikke fornøyd
Kondispresidenten synes det er bra at Friidrettsforbundet er på gli når det gjelder størrelsen på lisensen, men skulle gjerne sett at hele forslaget hadde blitt lagt dødt.
– På vårt landsmøte i april fikk vi klare tilbakemeldinger fra delegatene om at det var viktig at vi gjorde hva vi kunne for å få Friidrettsforbundet til å omgjøre vedtaket om å innføre lisens. Selv om Friidrettsforbundet har halvert makslisensen, får den likevel store konsekvenser for både store og små arrangører, og for mange vil den være helt ødeleggende, sider Kondispresident Tim Bennett (bildet).

Er ansvarlig overfor mosjonistene
– Vi ønsker at flest mulig skal delta på løpsarrangementer, og at løping skal være en lavkostnadsaktivitet. En skattlegging i form av lisens er derfor ikke i tråd med våre ønsker, sier Bennett, og legger til at Kondis er ansvarlig overfor alle mosjonistene og ikke forbundet.
– Det er mosjonistene vi skal arbeide for, sier Tim Bennett.