Holmestrand Marathon 2013                                                                                                                     Foto: Oddvar Røsten                                                                                      

Pressemelding:

Vi støtter Holmestrand maraton!

For andre året på rad har Tomas Pinås arrangert Holmestrand maraton. Vi har hatt gleden av å delta i mosjonsløpene, og har full tillit til at overskuddet går til den ideelle stiftelsen “Aktiv mot kreft”.

At løpet har et ideelt formål er en viktig årsak til at vi har stilt opp som ambassadører for arrangementet, og det har vært en viktig årsak til at vi har deltatt i løpet.

Vi er av den oppfatning at det viktigste man kan gjøre for folkehelsen er lavterskeltilbud av denne typen. Tilbud som ikke koster den enkelte stort annet enn gode sko. Holmestrand maraton er et lavterskeltilbud som favner over både de av oss som liker å løpe eller foretrekker å gå. Vi er derfor svært betenkte til at Norges Idrettsforbund har tatt initiativ til å legge ned mosjonsløpet som engasjerer så mange mennesker på en så positiv måte. Det er viktig å ta vare på mosjonsbølgen, samt oppfordre enda flere til å bruke mer tid på helsefremmende mosjon.

Løp krever ingen store investeringer. Derfor er vi også svært betenkte til et arrangementssystem som øker prisen, og dermed løfter lista for hvem som vil og kan delta.

I følge idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner er det ikke noe i norsk lov som forbyr private å legge til rette for idrettsarrangementer.

Tilbudet Tomas Pinås er drivkraften til, er for mange et mål som får oss opp av godstolen og ut i naturen for å trene. Derfor støtter vi hans engasjementet, og ber Norges Idrettsforbund ta til fornuft!

 

Bjarne Sommerstad   Rune Høiseth   Erlend Larsen  
Ordfører   Ordfører   Ordfører  
Andebu kommune   Larvik kommune   Stokke kommune  
           
Ragnar Lindås   Roar Jonstang   Jonn Gunnar Lislelid  
Ordfører   Ordfører   Ordfører  
Hof kommune   Nøtterøy kommune   Svelvik kommune  
           
Alf Johan Svele   Thorvald Hillestad   John Marthiniussen  
Ordfører   Ordfører   Ordfører  
Holmestrand kommune   Re kommune   Tjøme kommune  
           
Børre Jacobsen   Karl Einar Haslestad   Petter Berg  
Ordfører   Ordfører   Ordfører  
Horten kommune   Sande kommune   Tønsberg kommune  
           
Liv Grinde   Bjørn Ole Gleditsch   Per-Eivind Johansen  
Ordfører   Ordfører   Ordfører  
Lardal kommune   Sandefjord kommune   Vestfold fylkeskommune  
           


Åpent brev til Holmestrand maraton og ordførerne i Vestfold

De siste dagene har debatten gått rundt Holmestrand maraton. Utgangspunktet var en henvendelse fra Vestfold friidrettskrets som nok var litt i krasseste laget, må vi innrømme.

 

Holmestrand maraton er et flott arrangement. Det skaper treningsglede og stort engasjement rundt løping og fysisk aktivitet. I tillegg går inntektene til et godt formål. Aktiv mot kreft som får overskuddet, er et flott tiltak som fortjener alle de inntekter de kan få.

 

Friidrettskretsen  skrev i mailen til Holmestrand maraton at de støtter ethvert initiativ til løps-og mosjonsarrangementer. La oss derfor slå fast med en gang at vi ikke har til hensikt å stoppe dette arrangementet. Hvorfor har vi da reagert som vi har gjort?

 

For å forstå vår reaksjon må man sette seg inn i vår hverdag. I friiidretts-Norge er det over 800 klubber som drives av frivillige. Foreldre, onkler, tanter og andre står på hver dag hele året for at deres egne barn, og andres barn, skal få et godt aktivitetstilbud. For å kunne skape og drive et godt tilbud er klubbene avhengig av inntekter. En viktig inntektskilde er ulike mosjonsarrangementer hvor deltakerne betaler en liten deltakeravgift, får et startnummer og kan konkurrere med andre, eller bare ta det som en liten mosjonstur.

 

I tillegg er Friidrettsforbundet satt til å forvalte et nasjonalt og internasjonalt reglement på dette området. Disse reglene som er vedtatt i vår organisasjon skal sikre at konkurransene foregår i henhold til idrettens verdigrunnlag. Dette gjelder barneidrettsbestemmelser, dopingreglement, økonomireglement og andre forhold som er viktige for idrettsbevegelsen. Et samarbeid med en friidrettsklubb vil bidra til å kvalitetssikre arrangementet på disse områdene.

 

Vår bekymring er at stadig flere private, kommersielle aktører skal finne det opportunt å komme inn på et voksende mosjonsmarked. Sett fra et folkehelsesynspunkt kan man si at et større mangfold av aktiviteter er bra. Men hvis dette bidrar til at idrettens verdier og regler undergraves, og dårligere kår for de som står på som frivillige i klubbene, kan vinninga gå opp i spinninga.


Vår løsning på dette er å oppfordre alle som ønsker å arrangere en friidrettsaktivitet til å samarbeide med en friidrettsklubb i sitt nærmiljø. Da sikrer man at arrangementet skjer i henhold til friidrettens verdier, lover og regler. I tillegg bidrar man  til at klubbene får en bekymring mindre.

 

Vi beklager at denne saken har kommet skjevt ut, og håper det er mulig å finne gode samarbeidsformer i framtida, også i Vestfold.

 

Svein Arne Hansen                                                   Kjetil Hildeskor                                                          Jan-Olav Hay
President NFIF                                                            Generalsekretær NFIF                                           Kretsleder Vestfold Friidrettskrets

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Charlotte Svensen

Kommunikasjonssjef Norges Friidrettsforbund