KontrolmaalingGrimstadTorvStart.jpg
Grimstad maraton, som arrangeres
for første gang lørdag den 6. september 2014, har fire distanser: 3 km, 10 km, halv- og helmaraton. Alle distanser har start og mål på Grimstad torv.

Lørdag den 10. mai kom Egil Lehne fra Kondis og Mandal til Grimstad med målebånd og terrengsykkel for å kontrollmåle halvmaraton-løypen.  

Helmaraton er samtidig også kontrollmålt, da den består av to halvmaratonrunder. Se video fra kontrolmåling av løypen.

Selve kontrollmålingen besto av følgende forberedelser.

  • Opmåling av en rett 400 m-strekning med stålmålbånd med notering av temperatur (pluss 1 grad mer enn 20 grader betyr pluss 4 mm på 400 m)
  • Kalibrering av sykkelens rulleomkrets ved gjennomsykling av de 400 m fire ganger før og etter kontrolmåling av selve løypen.

    Bildetekst til bildet ovenfor: Rune Nøstvik på scooter peker ut retningen for Egil Lehne fra startstreken på Grimstad torv. Foto: Richard Nordahl.
     

LehneMedMaalebaand.jpg

LehneKalibrererCykel.jpg

Først måles 400 m opp med stålmålbånd, som derpå anvendes til måling af forhjulets rulleomkrets.  Foto: Richard Nordahl.

Selve kontrolmålingen foregikk ved at Rune Nøstvik, Richard Nordahl og undertegnede fra arrangørene kjørte/syklet løypen foran kontrollmåleren, slik at han hele tiden med sin terrengsykkel kunne se og ta den nærmeste/korteste vei over kantstener, forrtau og lignende. Underveis ble hensyn til trafikisikkerhet og nødvendig avsperring drøftet.

Den gjennomsyklede løypen kan ses på Garmin, men som forventet var 21,11 km på GPS ikke det samme som 21,0975km på ruten med sikkerhetstillegg på en promille (21,1 m). Ruten var 241 m for kort, og det blev besluttet å forlenge løypen med en hel omgang fra hovedinngangen og rundt om Universitetet i Agders campus i Grimstad. Ruten blev da 120 m for lang, og neste skritt var at fjerne den ytterste spissen på Biodden kort før mål. Og endelig var løypens lengde korrekt!
 

KontrolmaalingSlutBiodden.jpg

Endelig var rutens lengde korrekt etter en siste kontrollmåling på Biodden, som løperne passerer ca. 500 m før mål. Fra venstre Rune Nøstvik, Egil Lehne og Henrik Kofoed Nielsen. Foto: Richard Nordahl.


Resultatet er en rute som byr på flott utsikt over skjærgården, havet og sjøen og hyggelige veier i Grimstad sentrum, en blanding av asfalt og grusveier. Løypen har litt bakker i den første halvdelen, mens den siste halvdelen er relativt flat og byr på en del nedoverbakker tilbake til Grimstad.

Der er i skrivende stund tilmeldt så mange som 311 løbere selv om der er nesten fire måneder til start. Link til Grimstad maratons hjemmeside: http://www.grimstadmaraton.no/
 

Universitetet i Agder_800x533_cropped_529x527.jpg

 
Løperne skal helt opp til hovedinngangen til Universitetet i Agder, campus Grimstad før de løper rundt hele bygningen.