Beste tider:

1   18.43   Pemmer Helene    
2   21.02   Johansen Ingrid Næss    
3   21.13   Hundhammer Marte    
Totalt 13 kvinner

1   17.01   Joensen Espen    
2   17.23   Austevoll Ole Andre    
3   17.32   Tvedt Jørgen    

Totalt 46 menn

 Resultater og bilder fra Frikarusellens siste løp finner du på sidene til IL Fri.

Helene Pemmer og Ole Andre Austevoll (15 år) som ble nr. 2 i Frikarusellens siste løp, her fotografert under Maratonkarusellens desemberløp i 2009.