Kanskje på tide sier noen, men lørdag ble altså det første offisielle Norgesmesterskapet i hinderløp OCR arrangert på Nannestad. Romerikes Råeste blir arrangert hvert år, denne gangen ble NM innlemmet i konkurransen. Resultatene fra årets NM er i tillegg gjeldene for uttak til neste års EM. Flere brukte også konkurransen som en siste formtest før VM som blir arrangert i Benk, Belgia i midten av september. 

Norge har for vane å prestere veldig godt i internasjonale mesterskap. Det finnes flere medaljesjanser i mesterskapet i Belgia. 

Tre gullmedaljer ble utlevert i herreklassen. Det ble underveis i løpet ikke registrert feil som ble utført av to av utøverne på ett av hindrene. Derfor ble det stor usikkerhet i forhold til hvem som faktisk var den riktige vinneren, og dommerne valgte å dele ut gullmedaljer til alle de tre første, skriver Norges Friidrettsforbund på sine nettsider:  

En av gullmedaljevinnerne, Johan Ingemarsson, skriver på sin Facebookside at Jørgen Otto Tresselt hadde brukt en ulovlig del av plattformen på et hinder, mens Espen Berget hadde vært nede i bakken på hinderet, begge uten å løpe en pålagt strafferunde i etterkant. Ifølge Johan Ingemarsson var det lett å tro at en skulle kunne bruke plattformen Jørgen hadde brukt.

– Hadde ikke løypevaktene ropt til meg da jeg kom løpende at jeg ikke kunne bruke plattformen, så hadde jeg også gjort det. Jeg var ikke der da Jørgen kom til hinderet, men han fikk visst ikke den samme beskjeden. Da er det ikke rart at han brukte plattformen, sier Johan på telefon til Kondis.

Jørgen og Espen kom i mål 30 sekunder før Johan, men ble tillagt 30 sekunder straffetid og ble til slutt plassert med lik tid i mål. Johan, som i følge Kondis sine kilder også feilet på hinderet, skal ha brukt 41 sekunder på strafferunden. 

–  Det var en litt spesiell situasjon, forklarer Hege Jeanne Henriksen i friidrettsforbundets hinderløpsutvalg til Friidrett.no.

– Her måtte juryen ha en gjennomgang fordi det kom inn noen kommentarer fra både utøvere og publikum at det så ut til at et par av utøverne hadde tatt et hinder på en måte litt utenfor reglene. Til slutt kom man fram til at det riktige var å kåre tre vinnere, forklarer hun.

Arrangementet ellers skal ha vært velorganisert og hadde bra deltakelse i alle klasser. Været den siste perioden gjorde løpet enda tøffere og alt i alt var det de beste som viste seg som de sterkeste. Nivået var høyt og tilbakemeldingene fra deltakerne var veldig bra. Dette samlet sett gir et godt innblikk og klarhet i hvem som fortjener plass til internasjonale konkurranser. 

Aldri har det vel skjedd at det blir delt ut 3 gull i samme klasse i et NM-løp. Det tok litt tid før resultatene kom. Til slutt ga juryen delt gullmedalje til Johan Ingemarsson, Jørgen Otto Tresselt og Espen Berget. 

Jurymøte og ny lærdom

Alle utøvere får utdelt tre armbånd før start. Noen hindere er såkalte kvalifiseringshindere hvor en som utøver kun har ett forsøk. Klarer en ikke dette hinderet må man gi fra seg et armbånd, og mister man alle tre er man ute av konkurransen. Mister en ett eller to armbånd må det løpes en strafferunde etter siste hinder. Én runde for hvert armbånd som er mistet.

Johan Ingemarsson og Jørgen Otto Tresselt mistet et armbånd ganske tidlig i løpet, derfor løp begge en strafferunde.

- I det Jørgen Otto Tresselt var ferdig med strafferunden kom Espen Berget samtidig over siste hinder og begge løp samtidig over målstreken. Jeg kom inn 30 sekunder bak og var glad for å ha tatt bronse, sier Johann Ingemarsson. 

Han forteller videre at han ganske direkte etter målgang ble gjort oppmerksom på, av en annen utøver som ikke kom på pallen, at Espen Berget hadde feilet på et hinder, men ikke gitt fra seg et av sine armbånd.

- Dette fantes på film og skulle bli klaget inn til løpsledelsen. Jeg fikk se filmen og syntes det var veldig tydelig at Berget var nede med begge beina i bakken i et hinder hvor det ikke er lov. Jeg møtte en representant fra forbundet i forbindelse med at jeg skulle få utdelt landslagsklær til VM i Belgia, og da nevnte jeg at jeg hadde hørt at det skulle komme en klage, og fikk da opplyst at de skulle ha et møte i løpsledelsen for å diskutere saken etter å ha mottatt flere kommentarer, forteller Johan.

- Etter litt tid ble jeg kontaktet av en annen representant fra forbundet som fortalte at jeg hadde blitt nummer to i konkurransen.  Litt senere fikk jeg beskjed om at saken skulle opp til ny vurdering og at jeg måtte vente litt til før endelig avgjørelse var tatt. Jeg snakket da med Jørgen Otto Tresselt som fortalte at han også hadde blitt rapportert inn for å ha brukt en del av stillaset, nærmere bestemt en plattform mitt i riggen som tydeligvis ikke var lov. Jeg gikk da selv bort til dommerrommet hvor løpsledelsen satt og diskuterte og sa at jeg ikke syntes Tresselt burde bli straffet. Selv om det da innebar at jeg selv muligens skulle snakke meg selv bort fra en gullmedalje. Jeg forklarte mitt syn på saken, men at det såklart var deres avgjørelse og at jeg kom til å respektere avgjørelsen uansett utfall, forteller Johan  Ingemarsson. 

- Jeg hadde ingen kommunikasjon med Espen Berget før premieseremonien. Rett før premieseremonien fikk vi alle tre på pallen beskjed om at de hadde vurdert saken lenge og også tatt inn ekstern hjelp fra forbundet for å ikke være inhabile (OCR er en liten sport så vi kjenner på en måte hverandre i relativt stor grad). Siden det ikke fantes noen standardisert informasjon skrevet noe sted om hvor lang strafferunden skulle være, så var det vanskelig å bare ta en tid. Men de hadde landet på 30 sekunder som da gjorde alle tre til vinnere var det mest riktige å gjøre. Selv har jeg kun min egen strafferundetid som referanse som jeg kan se på min Polar tok omlag 41 sekunder. Men som sagt, så fantes det ikke noe definert på forhånd hvor mye tid denne skulle ta og det er nok individuelt, sier Ingemarsson.

- Dette bør en ta med seg til fremtidige løp. Det å ha klare regler for dette på forhånd. Eksempelvis har Spartan Race som arrangerer hinderløp en standard med at man får 30 burpees når man feiler et hinder. Så må jeg bare avslutte med å si at jeg syns forbundet og de frivillige i Romerikes Råeste gjør en helt fantastisk dugnadsjobb. Uten dem hadde det ikke blitt noe Norgesmesterskap og totalopplevelsen var ekstremt bra. Løpet og rammene rundt var utrolig bra på lørdagen som var, avrunder Johan Ingemarsson.

Espen Berget forteller sin versjon av opplevelsen

Espen Berget mente vaktene på noen av hindrene dessverre ikke godt nok instruert og opplært for hva som var lov i de aktuelle klassene. Dette var med på å lage litt usikkerhet.

- Det var nettopp dette som gjorde at Jørgen Otto Tresselt tråkket feil på nest siste hinder, som han ikke avleverte et armbånd for. Mest sannsynlig fikk han for dårlig info om hvordan hinderet skulle utføres korrekt, innleder Espen Berget. 

- For min del subber jeg så vidt nedi gresset på samme hinder. Slikt er alltid en vurderingssak om jeg skal gi fra meg et armbånd eller ikke. Har man en fordel av det, eller det skjer fordi man klart faller ned fra hinderet, så er det ingen tvil. Slik jeg ser det er jeg så vidt borti og det er på ingen måte noen fordel. Regner med at vaktene vurderer det til at jeg er innenfor reglementet, sier Berget.

- Dette er det jeg senere får tidsstraff for og Jørgen får også samme tidsstraff for at han tar et steg feil ved stillaset. Da havner vi på samme tid som Johan Ingemarsson som i utgangspunktet var på bronseplass i mål. Jeg og Jørgen løp opprinnelig så og si helt likt over målstreken, der jeg er dømt foran på fotofinish som ble bekreftet av løpsleder. Om jeg og Jørgen faktisk skulle mistet armbånd og måtte tatt strafferunde, så skulle det ha skjedd der og da på hinderet. Nå fikk vi aldri mulighet til å faktisk løpe runden så raskt vi kunne, men fikk bare et tillegg, sier Espen Berget.

- Dette er synd, men det er vi som deltakere som også må sette oss inn i reglene. Det er vår plikt. Alt dette må nesten settes på kontoen for at dette er første gang noen i Norge arrangerer et slikt NM. Alt i alt var nok dette med å dele gullet på 3 det eneste «rette» de kunne gjøre når situasjonen først ble som den ble. Jeg kunne selvsagt valgt å argumentere for hvorfor jeg burde være vinner, men ser ingen poeng i det, og mener at de to andre også er like verdige vinnere ut ifra hvordan løpet utspilte seg. Ingen hadde intensjon om å jukse seg til hverken seier eller bedre tid, forklarer Berget. 

- Vil påpeke at det var ingen som prøvde å vinne til seg en fordel ved «juks». Vi ble alle innkalt på møte med juryen og fikk forklart av dem hva de mente og hvorfor de måtte straffe meg. Jeg fikk også sagt mitt syn på saken. Fikk også diskutert noe med de jeg delte pallen med og andre deltakere involvert. Så dette ble utført på en rettferdig og ryddig måte fra alle parter, skryter Espen Berget om situasjonen fra arrangør sin side. 

Forbudet forklarer

Hege Jeanette Henriksen er leder i hinderløpsutvalget. Hun var selv tilstede og veldig delaktig i prosessen mot den endelige sluttstillingen i årets Norgesmesterskap. 

- Både vi som utvalg og arrangør har gjort en meget grundig jobb i forhold til det å kåre rettmessige vinnere. Først vil vi understreke at alle deltakere har plikt i å sette seg inn i gjeldende reglement for hvert enkelt arrangement. Dette gjelder både i Norge og internasjonalt. Er de usikre på regler må de spørre, enten før eller underveis. I dette tilfellet ble det gitt informasjon om at alle stillaselementer ikke kan brukes i det øyeblikk man forlater start området på et hinder.

- Videre var både sonesjef og representant fra utvalget til stede da første mannlige, internasjonale utøver passerte og gjorde feil. Det ble gjort forsøk på å stoppe utøveren og man hadde derfor fokus på å informere etterfølgende utøvere om plattformen det refereres til. Det er dessverre ikke alltid vi får kontakt med utøvere i konkurransemodus. Første utøver løp direkte i mål, men ble bedt om å løpe strafferunde for sin feil. Han gjorde som han ble bedt om, og er ikke klaget inn til utvalget. Dette var en utøver i internasjonal klasse, og var den raskeste mannen totalt, sier Helge Jeanette Henriksen, og fortsetter: 

- Det hender, når det skjer mye, at det forekommer at feil ikke blir registrert, eller at det ikke er tydelig for det blotte øyet, men for eksempel kan avklares på videobevis. I de tilfellene forholder vi oss til klager som blir levert inn. I dette tilfellet ble det levert inn klage på to utøvere.

Vi startet med en gang en grundig gjennomgang av forholdene, basert på eksempelvis samtaler med utøvere som var involvert, vitneutsagn, og videobevis. I tillegg valgte vi å innkalle to utenforstående medlemmer med erfaring fra blant annet Norgese idrettsutvalg, Norges Friidrettsutvalg sine rammeverk, som nøytrale personer i avgjørelsen. 

Situasjonen er en tredelt sak: Juryen vil først vurdere om det er gjort en feil, videre vurderer man om det er forsøkt å jukse og rom for diskvalifisering, og til slutt tar man eventuelt stilling til en straffeutmåling. Juryen var enstemmig enig om at det var gjort en feil, at det ikke var forsøk på juks, og derfor ikke grunnlag for diskvalifisering., Men når det kom til straffeutmåling, er dette ikke utredet i reglementet på forhånd, og basert på liknende uregelmessigheter i reglement, har man denne gangen kommet fram til en minnelig løsning. Vi tar med oss lærdom til alle videre arrangementer, og utvalget vil legge inn krav til forhåndsavklart straffetid i reglement, for alle arrangører tilknyttet oss.

- Med bakgrunn i denne hendelsen vil vi gjenta viktigheten for hver og en deltaker å sette seg skikkelig inn i reglementet for hvert enkelt arrangement. Dette gjelder både i Norge og internasjonalt. Spør heller en gang for mye enn en gang for lite, oppfordrer hun.

- Ellers vil vi i utvalget takke arrangør og utøvere for en ryddig prosess. Arrangementet Romerikes Råeste ble gjennomført på en særdeles god måte og har høstet masse skryt og ros. Topp internajonalt nivå og vi i utvalget har også fått ros for vår tilstedeværeslse, samt gjennomføringen av oppståtte «problem». 

- Nå ser vi fram til gode internasjonale arrangement og resultater, avrunder Hege Jeanette Henriksen som sammen med arrangør og resten av utvalget har gjennomført arbeidet meget solid og grundig.

Gull med 29 sekunder

Første gullet i hinderløp i Norge ble tildelt Anette Heimli Jokstad fra Velledalen IL. Nummer to ble Katrine Haaland Leveraas fra Gjesdal IL. Tidligere i år vant hun en bronsemedalje i EM, så nivået i Norge og lørdagens konkurranse var høyt. Bronsen gikk til Silje Torsvik fra Spirit Friidrettsklubb. Hun har vist solid framgang på både bane- og gateløp denne sesongen og trenes av Ingrid Kristiansen. 

Til tross for manglende registering av feil, fikk arrangementet masse ros og skryt. Flere fortalte at de mente det var det beste som hadde blitt arrangert i Norge og hadde topp internasjonalt nivå både på deltakere og løypesammensetning. 

VM-klare

Det blir sendt en stor og fyldig tropp til årets VM i midten av september. NM ble for mange en siste formsjekk i krevende forhold.

Herrene som skal delta i VM er; Johan Ingmarsson, Kristoffer Adolfsen, Luke Cambridge, Brage Monstad, Espen Berget og Marius Larsen. 

I ulike aldersklasser er følgende tatt ut; Jørgen Otto Tressel, Kristoffer Berazo Gertz, Marcus Bråthen, Nicolai Foss, Markus Westgaard, Nicolai Jensen, Kjetil Berge, Petter Andresen og Willy Forsell.

I kvinneklassen er følgende klare for VM og flere har medaljeambisjoner etter gode resultater i EM;  Katrine Haaland Leveraas, Gunhild Stølen, Signy Kolstø og Anette H. Jokstad.

Via aldersbestemte klasser deltar Nora Janzso og Kristin Olsen.

Litt mer om NM i hinderløp

Løypelengde: 8 km.
Underlag: Terreng, stadion, grus.
Hinder: Ca 70 (over/under, styrke, krabbe, balanse, vegger, klatre, grepsrigger, etc).
Klasser: Junior, senior og internansjonal.
Puljer: Ca 10 i hver pulje. De raskeste utøverne løper først. De sorteres etter tid på 10 km og etter tidligere resultater - uavhengig av alder og nasjonalitet. Kvinner og menn blir delt.

ALLE RESULTATER

LØPETS HJEMMESIDE