De ti beste maratonløpene etter veterantabellene:

Menn:
               Klasse Sted   Aldersgradert WAVA-nivå
2.45.05 Ragnar Mjelstad    M60-64 London	 2.18.20   91.68 
2.29.55 Kristen Aaby     M45-49 New York  2.21.08   89.86
2.44.48 Charles Christiansen M50-54 Khon Kaen  2.28.02   85.67
2.36.41 Alemayehu Sitotaw   M45-49 London   2.28.38   85.33
2.59.08 Ole Peter Bergaust  M60-64 Oslo    2.28.39   85.32
2.32.30 Helge Hafsås     M40-44 Ålesund   2.28.55   85.17 
2.35.14 Runar Gilberg     M40-44 Oslo    2.29.25   84.88 
2.40.34 Vidar Nilsen     M45-49 Sola    2.30.01   84.54 
2.46.29 Håkon Sverre Høst   M50-54 Oslo	 2.30.46   84.12 
2.49.04 Ger van Graas     M50-54 Sola	 2.31.52   83.51 

Kvinner:
               Klasse Sted   Aldersgradert WAVA-nivå
2.49.48 Wenche Lægraid Kvæven K40-44 Milano   2.42.47   85.30
2.51.25 Margrethe Løgavlen  K40-44 Odense   2.44.20   84.49
3.32.08 Vera Nystad      K60-64 Stavanger  2.48.12   82.54
3.05.22 Anne Marie Heienberg K45-49 Jølster   2.48.53   82.22
3.20.41 Eli Erikssen     K55-59 Berlin   2.49.37   81.85
2.55.57 Marit Årthun     K40-44 Berlin	 2.51.27   80.98 
3.03.26 Camilla Grieg     K40-44 Oslo	 2.54.18   79.76 
3.55.10 Tove Hassing     K65-69 Barcelona	 2.55.37   79.06 
3.08.08 Inger Dagny Saanum  K40-44 Budapest	 2.57.24   78.27 	 
3.09.13 Siv B. Rougier    K40-44 Amsterdam  2.59.48   77.22
 
(*) Aldersgradering og WAVA-nivåer etter veterantabellene (WAVA, 1994).
  
Flere av disse resultatene er også registrert på internasjonale veteranstatistikker.
Se for eksempel Masters Athletics World Rankings 2007: Menn Kvinner
   
Vær oppmerksom på at løpere i disse statistikkene er ført opp i 5-års klasser 
etter alder løpsdagen, og ikke etter fylte år i 2007.