Revidert rangering:
Denne rangeringen, som er ut fra gjennomsnittet av hva de to utgavene
av Veterantabellene (WAVA 1994 og WAVA 2006) gir, erstatter den tidligere 
som var basert kun på 1994 tabellene. Disse har inntil i år vært brukt 
til å rangere prestasjoner på maraton og halvmaraton. 
 
Som det framgår gir de to tabellene mindre forskjeller når det gjelder
WAVA-nivåer og rangeringen blir den samme enten man bruker WAVA 1994 
eller gjennomsnitt når det gjelder menn. For kvinnenes del blir noen 
forskjeller fra hvordan WAVA 1994 vurderer. 
 
Menn:
				 Tid  WAVA94(%) WAVA06(%) Gj.snitt(%)
 1 Ragnar Mjelstad, 61 år    2.49.26 90.20 (1)  91.30 (1)  90.75
 2 Alemayehu Sitotaw, 46 år   2.29.53 89.88 (2)  89.83 (2)  89.86
 3 Charles Christiansen, 53 år 2.42.41 87.50 (3)  88.09 (3)  87.80
 4 Ivar Sandø, 55 år      2.47.50 86.23 (4)  86.99 (4)  86.61
 5 Mons Bale, 53 år       2.45.57 85.78 (5)  86.35 (5)  86.07
 6 Håvard Nordgård, 47 år    2.38.33 85.62 (6)  85.66 (6)  85.64
 7 Dag Haugland, 48 år     2.41.00 84.96 (7)  85.09 (7)  85.03
 8 Håkon Høst, 52 år      2.47.05 84.50 (8)  84.99 (8)  84.75
 9 Vidar Nilsen, 48 år     2.41.54 84.49 (9)  84.62 (9)  84.56
10 John Pedersen, 54 år     2.52.56 83.00 (10) 83.64 (10) 83.32
 
Kvinner:
 				 Tid  WAVA94(%) WAVA06(%) Gj.snitt(%)
 1 Vera	Nystad, 63 år    	3.27.08 85.50 (2)  92.94 (1)  89.22
 2 Wenche Lægraid Kvæven, 43 år 2.48.40 86.63 (1)  86.97 (2)  86.80
 3 Sharon Broadwell, 47 år  	2.57.03 85.33 (3)  86.95 (3)  86.14
 4 Margrethe Løgavlen, 43 år 	2.51.47 85.06 (4)  85.39 (5)  85.23
 5 Eli Erikssen, 57 år     3.26.47 80.25 (6)  84.98 (6)  82.61
 6 Tove Hassing, 68 år     4.02.51 77.55 (9)  86.90 (4)  82.23
 7 Inger Saanum, 45 år  	3.03.15 81.03 (5)  81.98 (7)  81.51
 8 Marit Årthun, 41 år     3.01.53 78.98 (7)  78.91 (8)  78.95
 9 Britt Helgesen, 43 år    3.06.09 78.49 (8)  78.80 (9)  78.65
10 Elin Drangsholt, 59 år    3.20.47 76.58 (10) 78.63 (10) 77.61