Menn:
 				 Tid  Sted   WMA94/WMA06(%) Gj.snitt
 1 Alemayehu Sitotaw, 47 år  	2.31.34 Hamburg   89.56/89.61   89.59 
 2 Øyvind Trongmo, 56 år    	2.44.45 Tromsø    88.62/89.45   89.04 
 3 Ragnar Mjelstad, 62 år   	2.58.17 New York   86.56/87.64   87.10 
 4 Dag Haugland, 49 år    	2.38.33 Bergen, okt. 86.94/87.18   87.06 
 5 Charles Christiansen, 54 år 2.45.43 Khon Kaen  86.61/87.27   86.94 
 6 Håvard Nordgård, 48 år    2.40.23 Oslo     85.28/85.42   85.35
 7 Mons Bale, 54 år   	2.50.05 London    84.39/85.04   84.72
 8 Helge Hafsås, 43 år	  	2.35.50 Jessheim   84.55/84.21   84.38
 9 Jens Kristian Berg, 41 år 	2.34.43 Tromsø    83.94/83.42   83.68
10 Terje Haugland, 50 år    2.47.26 Bergen, okt. 83.16/83.30   83.23
 
Nedoverbakkeløype (52 m):
  Helge Dolsvåg, 47 år     2.38.04 Firenze   85.88/85.92   85.90
  
Kvinner:
		 		 Tid  Sted   WMA94/WMA06(%) Gj.snitt
 1 Vera Nystad, 64 år  	3.27.28 London    86.35/94.39   90.34 
 2 Nina Wavik Ytterstad, 47 år 	2.56.36 Frankfurt  85.55/87.17   86.36 
 3 Wenche Lægraid Kvæven, 44 år 2.54.13 New York   84.52/85.20   84.86 
 4 Eli Erikssen, 58 år     3.25.14 Berlin    81.69/86.85   84.27 
 5 Kari Langerud, 50 år   	3.11.01 Frankfurt  81.21/83.71   82.46 
 6 Tove Hassing, 69 år     4.06.25 Fredrikstad 77.44/87.39   82.39
 7 Margrethe Løgavlen, 44 år  3.00.16 Trandum (*) 81.68/82.34   82.01 
 8 Henny Kvalheim, 53 år    	3.20.03 Oslo     79.75/83.14   81.45
 9 Wenche Dørum, 55 år   	3.27.56 Tromsø    78.21/82.19   80.20
10 Siv B. Rougier, 45 år 	3.07.04 London    79.37/80.31   79.84
 
(*) 6-timersløp, passering maraton
 
Kommentar:
Den internasjonale veteranorganisasjonen WMA (tidligere WAVA) utarbeider
tabeller som kan brukes til sammenlikne prestasjoner uansett alder. Dette
kan gjøres enten ut fra aldersgraderte tider eller ut fra prosent-nivåer.
Aldersgradert tid tilsvarer en omregnet tid som skal utgjøre samme prestasjon 
for en utøver hvor alder ikke er begrensende (ca. 20-34 år på maraton). 
Prosent-nivå beregnes ut fra hva man anser er max. oppnåelig tid for gitt alder. 
 
Veterantabellene foreligger nå i to utgaver (WAVA/WMA 1994 og 2006) som begge
er i bruk. Anvendt på maraton gir de nogenlunde den samme aldersgraderingen,
bortsett fra for eldre kvinner hvor de nyeste tabellene som man kan se gir 
betydelig bedre score. Vi rangerer ut fra gjennomsnitt av de to veterantabellene.