Rangeringen under gir de ti beste kvinner og menn på maraton i år ut fra  Veterantabellene. Som det fremgår er det kvinnene som har de beste resultatene, og spesielt kan nevnes  Vera Nystad. Tiden 3.28.48 fra Berlin Marathon som også er ny klasserekord for kvinner 65-69 år gir hele 95.63 % score etter vår bruk av Veterantabellene. Også Nina Wavik Ytterstad og Inger Saanum har tider som gir over 90 % score, mens Kristen Aaby som beste mann får 87.89 % score etter Veterantabellene. Et resultat som ikke er tatt med i rangeringen, men som likevel kan nevnes er amerikansk bosatte Cathrine Wolden's 2.51.00 fra Grandma's Marathon (Duluth) som gir 83.97 % score etter Veterantabellene.  

Menn:

    WMA94/06 Gj.snitt (*)
1 Kristen Aaby, 52 år 2.41.06 (2) New York 87.64/88.14 87.89
2 Haavard Haktor Holstad, 48 år 2.39.27 (11) Berlin 85.78/85.92 85.85
3 Jon Per Nygaard, 46 år 2.37.48 (1) Jessheim 85.37/85.32 85.35
4 Ole Kristian Heggheim, 41 år 2.32.13 (1) Oslo 85.33/84.79 85.06
5 Helge Hafsås, 47 år 2.39.49 (1&) Jølster 84.94/84.98 84.96
6 Kjell Raa, 50 år 2.44.11 (4) Amsterdam 84.81/84.95 84.88
7 Jan Birger Hansen, 55 år 2.51.54 (1) Stavanger 84.20/84.93 84.56
8 Vidar Ellefsen, 55 år 2.52.13 (1) Jessheim 84.04/84.78 84.41
9 Vidar Nilsen, 53 år 2.49.34 (6) København 83.95/84.51 84.23
10 Erik Bergersen, 44 år 2.37.58 (4) Oslo 84.03/83.77 83.90

 

Kvinner:

    WMA94/06 Gj.snitt (*)
1 Vera Nystad, 68 år 3.28.48 (2) Berlin 90.20/101.07 95.63
2 Nina Wavik Ytterstad, 51 år 2.54.44 (1) Berlin 89.61/92.70 91.16
3 Inger Saanum, 50 år 2.54.41 (1) Hamburg 88.81/91.54 90.17
4 Margrethe Løgavlen, 48 år 2.55.45 (1&) Vilnius 86.71/88.70 87.71
5 Eva Schiefloe Birkeland, 47 år 2.53.54 (1&) Oslo 86.88/88.53 87.70
6 Eli Erikssen, 62 år 3.33.48 (2) Berlin 81.90/88.57 85.24
7 Kari Langerud, 54 år 3.19.45 (14) Berlin 80.63/84.40 82.52
8 Hilde Solland Plassen, 45 år 3.02.03 (2) Oslo 81.56/82.52 82.04
9 Wenche Dørum, 59 år 3.34.49 (1) Oslo 78.87/84.19 81.53
10 Elise Orten, 49 år 3.11.18 (11) Berlin 80.38/82.52 81.45

Kommentarer:
(*) Rangert ut fra gjennomsnitt prosentnivå iflg. Veterantabellene (WMA 1994 og 2006).
(&) Plass totalt, ellers klasseplassering.