De internasjonale veterantabellene (WMA-tabellene), som gjør det mulig å sammenlikne prestasjoner uavhengig av alder, brukes av Kondis på flere måter. Blant annet brukes de ved kåringer av Årets løpere, til å sammenlikne klasserekorder og til å lage ulike rangeringer basert på disse.

Veterantabellene er laget ut fra et omfattende materiale når det gjelder hvor fort man faktisk løper på ulike distanser for alderstrinn fra 5 til 100 år. De første tabellene som Kondis tok i bruk ble utgitt av Den internasjonale veteranorganisasjonen som dengang het WAVA i 1994. Disse tabellene har senere blitt revidert flere ganger ettersom tider og rekorder som tabellene bygger på har utviklet seg. De ble først revidert av det som nå heter WMA (World Masters Athletics) i 2006, senere i 2010, i 2015 og i 2020 som er den seneste utgaven som er godkjent av WMA. Kondis brukte 1994-tabellene  t.o.m. 2007, gjennomsnitt fra 1994- og 2006-tabellene i perioden 2008-2017, gjennomsnitt fra 1994- og 2015-tabellene i perioden 2018-2020, og nå senest gjennomsnitt fra 1994- og 2020-tabellene. 

Veiledende tilsvarer prosentnivåene fra Veterantabellene:

100 % - approksimativt verdensrekord nivå
over 90 % - verdensklasse nivå
over 80 % - nasjonalt nivå
over 70 % - krets nivå
over 60 % - klubb nivå

Aldersgradert tid tilsvarer ut fra Veterantabellene samme prestasjon for en løper i sin beste alder, tilsvarende ca. 20-34 år og litt avhengig av distanse. 

Rangeringer og kalkulatorer:

Rangeringer utarbeidet av Kondis ut fra Veterantabellene: WMA-rangeringer
Aldersgraderte tider og prosentnivåer ut fra 1994- og 2020-tabellene: WAVA94/WMA20-kalkulator