Kondis lager hvert år en rekke rangeringer ut fra Veterantabellene ved siden av at disse også brukes ved vurdering av kandidater til prisene Årets løper og Årets veteranløper. Tabellene kan brukes både til å angi en prestasjon i prosent av hva som regnes som toppnivå (100 %) for en gitt alder, og til å aldersgradere tider slik at man ideelt sett skal kunne sammenlikne prestasjoner uavhengig av alder. Tabellene har blitt revidert flere ganger siden de første gang kom ut i 1989, noe som for endel skyldes at det med tiden framkommer flere opplysninger om oppnådde tider som tabellene kan baseres på, og den siste utgaven som er godkjent av veteranorganisasjonen WMA er således fra 2015.


Kondis har etter vurdering funnet det mest hensiktsmessig å bruke gjennomsnittet av hva 1994- og 2006-tabellene kommer fram til, siden dette kompenserer for noen skjevheter som synes å være i begge tabellene, spesielt når det gjelder resultater oppnådd av eldre kvinner. Selv om dette er vår vedtatte bruk av Veterantabellene er det i denne rangeringen også tatt med en mer uoffisiell sammenlikning ut fra den siste utgaven av tabellene som er fra fra 2015. Denne og tidligere utgaver av Veterantabellene er ellers omtalt nærmere her: A. Jones, 2017.

 

Menn:

Nr. Navn, alder Tid (Pl.kl.) Sted WMA94/06 (%) WMA15 (%)
1 Svein Ove Risa, 43 år 2.29.33 (7) Berlin 87.93 86.48
2 Andreas Beck Engebretsen, 56 år 2.47.23 (1) Amsterdam 87.64 86.47
3 Bjørn Ivar Nilsen, 40 år 2.27.21 (2) Berlin 87.20 85.80
4 Ole Kristian Heggheim, 45 år 2.33.25 (2) New York 87.08 85.71
5 Erik Bergersen, 48 år 2.37.31 (9) Berlin 86.91 85.61
6 Alf B. Dahl, 62 år 2.58.51 (7) Frankfurt 86.83 85.63
7 Erik Waage Nielsen, 61 år 2.58.26 (3) Berlin 86.18 85.01
8 Finn Dag Hovem, 51 år 2.43.14 (6) Berlin 86.00 84.79
9 Helge Holthe, 50 år 2.42.06 (2) Hamburg 85.97 84.64
10 Are Birkeli, 47 år 2.38.30 (13) Berlin 85.67 84.36
10 Frank Christoffersen, 50 år 2.42.45 (3) Berlin 85.63 84.30

 

Kvinner:

Nr. Navn, alder Tid Sted WMA(94/06) WMA(15)
1 Vera Nystad, 72 år 3.38.41 (1) Reykjavik 98.13 97.12
2 Nina Wavik Ytterstad, 55 år 2.55.52 (1) Valencia  94.83 93.38
3 Inger Saanum, 54 år 2.56.50 (1) Hamburg 93.21 91.65
4 Eva Schiefloe, 51 år 2.58.35 (1) New York 89.19 87.30
5 Eli Erikssen, 66 år 3.39.04 (1) Hamburg 88.23 87.86
6 Kari Langerud, 58 år 3.22.13 (3) Frankfurt 85.53 84.60
7 Ninette Banoun, 53 år 3.11.18 (4*) Bislett (p) 85.17 83.61
8 Jessica Gunnarsson, 41 år 2.49.11 (2) Berlin 84.87 83.08
9 Hilde Solland Plassen, 49 år 3.05.08 (1*) Bergen, jan. 84.16 82.13
10 Kristin Husby, 55 år 3.18.33 (1) Bergen City 83.99 82.71
10 Rita Nordsveen, 46 år 2.59.43 (1*) Bislett (p) 83.97 81.69

(*) Plassering totalt, ellers plassering i klasse

 

På kvinnesiden er det i år tre veteraner med løp som kommer over 90 % etter Veterantabellene og best av disse er Vera Nystad med 3.38.41 fra Reykjavik Marathon, en tid som gir hele 98.13 % score ut fra vår bruk av Veterantabellene og som også er blant de beste om man ser på  internasjonale veteranstatistikker og resultater i veteranklassen K70-74 år. Det er ellers også 5. år på rad at Vera Nystad topper denne rangeringen. Nestbest blir Nina Wavik Ytterstad med 2.55.52 og ny norsk klasserekord i klasse K55-59 år fra Valencia Marathon, mens et år yngre Inger Saanum rangeres som tredjebest med 2.56.50 fra Hamburg Marathon i våres. Disse tidene gir henholdsvis 94.83 % og 93.21 % etter Veterantabellene.
 
Blant menn er det ganske jevnt blant de fremste på rangeringen, med Svein Ove Risa rangert som best med 2.29.33 fra Berlin Marathon. Tiden gir, alder tatt i betraktning, 87.93 % etter Veterantabellene, mens Andreas Beck Engebretsen rangeres som nestbest med 2.47.23 og 87.64 % score fra Amsterdam Marathon. På tredjeplass kommer Bjørn Ivar Nilsen med 2.27.21 også fra Berlin Marathon, og en tid som gir 87.20 % score.
 
Det er ellers å merke at av de 20 prestasjonene som rangeres som best på maraton i år er det ingen fra Oslo Maraton, noe som nok kan skyldes den nye og etter sigende noe tyngre løypa som ble løpt i år. Det er også slik at alle løpene blant menn er fra utenlandske løp, hvorav Berlin Marathon er helt dominerende med 7 av 10 registreringer. Beste prestasjon oppådd i norske maratonløp er ved Terje Haugland (58 år) som løp Bergen City Marathon på 2.57.32, en tid som gir 84.17 % score etter Veterantabellene. Blant kvinner er også flertallet av prestasjonene fra utenlandske maratonløp, men fire resultater fra norske løp kommer også med på rangeringen.