Halvmaraton_Vera_Nystad_IMG_1815.jpg
Vera Nystad i en studie av eleganse, her på halvmaraton i Drammen 2016 da løp hun på 1.52.15. Foto: Heming Leira

Når en tar gjennomsnittet av de internasjonale veterantavbellene fra 1994 og 2006 (WMA94/06)  er det veterankvinner på de fire første plassene, mens blant menn er det seniorherrer som legger beslag på de fire første plassene.

Tida til kvinne nr 30 er på sekundet den samme som i 2016, mens tida til mann nr 30 var 28 sekunder langsommere enn året før.

Publisering av artikkelen for 10 km har medført betydelig engasjement! Skriver noen kommentarer i forhold til dette under tabellene med resultatene for halvmaraton.
 

DE 30 BESTE KVINNENE PÅ HALVMARATON I 2017
I følge de internasjonale veterantabellene (WMA94/06)

NR  NAVN FØDT TID WMA94/06
  1  Vera Nystad 1945 1.44.45 1.08.35
  2  Inger Saanum 1963 1.23.26 1.09.36
  3  Nina Wavik Ytterstad 1962 1.24.45 1.09.53
  4  Kirst M. Johnsen 1953 1.37.14 1.11.35
  5  Runa Skrove Falck 1990 1.14.14 1.14.14
  6  Rebecca Hilland 1980 1.15.39 1.14.24
  7  Wenche Lande 1953 1.42.23 1.15.22
  8  Kari Langerud 1959 1.34.58 1.15.32
  9  Lisbeth Pedersen 1975 1.20.01 1.15.43
10  Vienna Dahle 1992 1.16.09 1.16.09
11  Julika Fidjeland 1961 1.33.30 1.16.11
12  Eli Eriksen 1951 1.47.06 1.16.41
13  Liv Thommesen 1953 1.44.15 1.16.45
14  Laila Falck 1968 1.27.20 1.17.01
15  Pernilla Eugenie Epland 1990 1.17.05 1.17.05
16  Karoline Holsen Kyte 1993 1.17.19 1.17.19
17  Kari Madslien 1966 1.29.41 1.17.23
18  Jessica Gunnarsson 1976 1.21.10 1.17.29*
19  Heidi Dietrichson Pharo 1987 1.18.05 1.18.05
20  Elin Drangsholt 1959 1.38.22 1.18.15
21  Karoline Moen Guidon 1991 1.18.17 1.18.17
22  Maryna Novik 1981 1.19.09 1.18.22*
23  Rita Nordsveen 1971 1.26.09 1.18.25
24  Norunn Stavø 1957 1.42.41 1.18.41
25  Guri Kyte 1958 1.40.20 1.18.45
26  Ragnhild Lie Anderson 1969 1.28.22 1.18.46
27  Yngvild Kaspersen 1995 1.18.54 1.18.54
28  Kristin Husby 1962 1.35.42 1.18.55
29  Maria Wågan 1992 1.19.14 1.19.14
30 Aud Skogen 1966 1.32.04 1.19.26

         * Ikke norsk statsborger

 

DE 30 BESTE MENN PÅ HALVMARATON I 2017
Ifølge de internasjonale veterantabellene

NR  NAVN FØDT TID WMA94/06
  1  Sondre Nordstad Moen 1991    59.48   59.48
  2  Okubamichael Fissehatsion 1993 1.04.46 1.04.46*
  3  Zerei Kbrom Mzengi 1986 1.04.55 1.04.55*
  4  Marius Vedvik 1992 1.05.18 1.05.18
  5  Senay Fissehatsion 1995 1.05.29 1.05.27*
  6  Alf B. Dahl 1955 1.21.39 1.05.39
  7  Ebrahim Abdulaziz 1978 1.07.52 1.06.09
  8  Eivind Øygard 1992 1.06.35 1.06.35
  9  Kolbjørn Hjertvik 1951 1.26.25 1.06.46
10  Rolf Steier 1984 1.06.59 1.06.55
11  Øystein Mørk 1974 1.10.51 1.07.01
12  Narve Gilje Nordås 1998 1.08.14 1.07.02
13  Weldu Negash Gebretsadik 1986 1.07.30 1.07.30
14  Oddmund Roalkvam 1958 1.22.00 1.07.49
15  Urige Arado Buta 1978 1.09.40 1.07.54
16  Ola Sakshaug 1984 1.08.09 1.08.05
17  Terje Haugland 1959 1.21.35 1.08.07
18  Andreas Beck Engebretsen 1961 1.20.18 1.08.14
19  Jon Per Nygaard 1967 1.16.18 1.08.16
20  Bjørn Ivar Nilsen 1977 1.10.35 1.08.17
21  Johannes Lunde 1946 1.33.30 1.08.23
22  Jon Ilseng 1970 1.15.01 1.08.46
23  Harald Solhaug Næss 1988 1.08.50 1.08.50
24  Ørjan Grønnevig 1991 1.08.51 1.08.51
24  Frank Christoffersen 1967 1.16.58 1.08.51
26  Helge Holthe 1967 1.17.03 1.08.56
27  Ragnar Stølsmark 1985 1.08.59 1.08.58
28  Svein Glomnes 1967 1.17.06 1.08.59
29  Jonas Lurås Hammer 1991 1.09.02 1.09.02
30  Simen Bergseth 1992 1.09.05 1.09.05

     * Ikke norsk statsborger

 

PLASSERING BLANT DE 30 BESTE I MINST FIRE AV ÅRENE 2011-2017
KVINNER:

 NAVN

FØDT

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 Vera Nystad

1945

3

17

2

5

5

3

1

 Kari Langerud

1959

11

7

10

7

6

1

8

 Wenche Lande

1953

10

13

13

17

10

9

7

 Nina Wavik Ytterstad

1962

6

2

3

1

-

6

3

 Elin Drangsholt

1959

28

26

-

26 

16

7

    20

 Annie Bersagel

1983

-

6

1

2

3

-

      -

 Inger Saanum

1963

-

5

4

10

4

-

2

 Wenche L. Kvæven

1965

5

-

-

14

12

21

-

 Marthe Katrine Myhre

1985

-

-

12

13

19

12

-

 Siri Størmer

1969

21

-

14

11

15

-

-

 Elise Orten

1964

-

15

20

16

23

-

-

Eli Eriksen 1951 - - 17 - 11 10 12
Kristin Husby 1962 - - - 12 22  8 28
PLASSERING BLANT DE 30 BESTE I MINST FIRE AV ÅRENE 2011-2017
MENN:

 NAVN

FØDT

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 Urige Arado Buta

1982

2

2

1

1

7

7

    15

 Asbjørn Ellefsen Persen

1987

6

5

3

3

19

2

-

 Rolf Steier

1984

9

14

15

17

9

8

10

 Dadafo Dhaqabi

1989

11

8

15

9

28

19

-

 Sondre Nordstad Moen

1991

3

2

-

2

2

1

1

 Oddmund Roalkvam

1958

-

7

10

13

8

29

14

 Terje Olsen

1965

23

24

25

.

12

1

-

 Ørjan Grønnevig

1991

-

-

6

12

6

6

24

 Marius Vedvik

1992

-

-

19

8

3

9

4

 Thomas Bereket

1986

16

13

14

-

-

22

-

Ebrahim Abdulaziz 1978 - - 8 - 24 3 7
Jon Per Nygaard 1967 - - 26 22 - 18 19
Alf B. Dahl 1955 - - 28 - 18 22 6


Om bruken av veterantabellene
De internasjonale veterantabellene blir brukt av Kondis som et av kriteriene for å kåre årets løper i forskjellige alderskategorier(se Kondis nr 1,2018).

Tabellene fra 1994 og 2006 avviker en del fra hverandre. Tabellen fra 2006 er i de fleste tilfelle mest gunstig for veteranløpere og spesielt for eldre kvinner på halv- og helmaraton. Dette er årsaken til at en bruker gjennomsnittet av verdien (tid eller %) fra de to tabellene. 

Tabellene kan brukes på alle fra 10 - 80 år.

Siden 2011 har disse tabellene blitt brukt av Kondis for å sammenlikne løpere i forhold til alder på distanser fra 5 km til 50 km. Klasserekordene  for 5-årsklassene for veteraner indikerer at veterantabellene stort sett gir en fornuftig vurdering i forhold til seniorløpere.

Spørreundersøkelser viser at mange veteranløpere treningsmessig både kvantitativt og kvalitativt er på høyde med mange seniorløpere. Tilbakemeldinger fra flere veteranløpere tyder på at sammenlikningene gir inspirasjon til videre satsing.

Anvendelse av tabellene på unge løpere har vist at mange av dem hevder  seg godt i forhold til eldre løpere,spesielt på 5 km.

At Sondre Nordstad Moen er den klart beste mannlige løperen i Norge viser resultatene hans på halv- og helmaraton. 10 km-persen hans er foreløpig ikke på samme høye nivå. Hardtrening gjennom mange år og at han skiller seg klart ut i forhold til andre hardtsatsende veteranløpere, kan forklare hvorfor Kristen Aabys prestasjon  på denne distansen er omtrent på samme nivå.

Se også:Hvem var best av de norske på halvmaraton i 2016?  og:Hvem var best på 10 km i 2017 omregnet etter...