Når en tar gjennomsnittet av de internasjonale veterantabellene fra 1994 og 2015(WMA94/15) er det  veterankvinner på de fem første plassene. Av de ti første på lista for menn er det tre veteraner.

Tida for kvinne nr. 30 er 17 sekunder raskere enn i 2017, for mann nr 30 er tida 11 sekunder bedre.

Har også tatt med tabeller som viser løpere som har vært blant de 30 beste i minst 4 av årene fra 2011 til 2018.

DE 30 BESTE KVINNENE PÅ HALVMARATON I 2018
Ifølge de internasjonale veterantabellene(WMA94/15)

NR NAVN FØDT TID WMA94/15
  1 Anne Grete Brekken Haugen 1954 1.34.09 1.10.32
  2 Vera Nystad 1945 1.48.01 1.11.05
  3 Inger Saanum 1963 1.25.12 1.11.13
  4 Nina Wavik Ytterstad 1962 1.26.15 1.11.16
  5 Kari Langerud 1959 1.30.59 1.12.34
  6 Karoline Bjerkeli Grøvdal 1990 1.12.43 1.12.43
  7 Ida Bergsløkken 1985 1.14.35 1.14.25
  8 Vienna Søyland Dahle 1992 1.14.30 1.14.30
  9 Pernilla Eugenie Epland 1990 1.14.34 1.14.34
10 Tessa Frenay 1996 1.15.18 1.15.18
11 Runa Skrove Falch 1990 1.15.32 1.15.32
12 Laila Falck 1968 1.25.39 1.15.36
13 Heidi Dietrichson Pharo 1987 1.15.57 1.15.55
14 Yngvild Kaspersen 1995 1.16.13 1.16.13
15 Elise Orten 1964 1.30.32 1.16.31
16 Maria Sagnes Wågan 1992 1.16.35 1.16.35
17 Perny Moen 1939 2.10.10 1.16.53
18 Julika Fidjeland 1961 1.34.27 1.17.09
19 Jessica Gunnarsson 1976 1.21.33 1.17.36*
20 Elin Drangsholt 1959 1.37.20 1.17.38
21 Eli Anne Dvergsdal 1991 1.17.43 1.17.43
22 Annie Bersagel 1983 1.18.22 1.17.59
23 Tone Ilstad Hjalmarsen 1985 1.18.15 1.18.05
24 Hilde Aders 1991 1.18.06 1.18.06
25 Gro Reinhard Aas 1960 1.37.00 1.18.18
26 Rita Nordsveen 1971 1.26.04 1.18.21
27 Monica Ragnvaldsen 1969 1.27.55 1.18.26
28 Julie Frøslev Mathisen 1993 1.18.48 1.18.48
29 Marianne Dønnem 1973 1.25.11 1.19.02
30 Hege Eikemo 1967 1.30.44 1.19.09

DE 30 BESTE MENN PÅ HALVMARATON I 2018
Ifølge de internasjonale veterantabellene(WMA94/15)

NR NAVN  FØDT TID WMA94/15
  1 Ebrahim Abdulaziz 1978 1.05.10 1.03.28
  2 Weldu Negash Gebretsadik 1986 1.04.00 1.03.59
  3 Okubamichael Fissehatsion 1993 1.05.05 1.05.05*
  4 Marius Vedvik 1992 1.05.41 1.05.41
  5 Oddmund Roalkvam 1958 1.19.55 1.05.52
  6 Alexander Kirkeberg 1996 1.06.13 1.06.13
  7 Petter Rypdal 1993 1.06.20 1.06.20
  8 Johannes Lunde 1946 1.31.54 1.06.42
  9 Andreas Myhre Sjurseth 1985 1.06.45 1.06.43
10 Abdeslan Naji 1965 1.16.02 1.06.45
11 Senay Fissehatsion 1995 1.06.46 1.06.46*
12 Trond Ørjan Eide 1990 1.06.47 1.06.47
13 Frew Zenebe Brkineh 1984 1.06.59 1.06.54
14 Ola Berg Fines 1990 1.06.55 1.06.55
15 Bjørn Ivar Nilsen 1977 1.09.24 1.07.06
16 Thomas Fremo 1987 1.07.07 1.07.07
17 Ørjan Kjeldsli 1996 1.07.18 1.07.18
18 Ola Sakshaug 1984 1.07.31 1.07.26
19 Jon Ilseng 1970 1.13.43 1.07.29
20 Rune Eriksen 1959 1.21.29 1.07.48
21 Finn Dag Hovem 1966 1.16.38 1.07.51
22 Ole Kristian Heggheim 1972 1.13.08 1.08.02
23 Terje Olsen 1965 1.17.38 1.08.09
24 Ørjan Grønnevig 1991 1.08.16 1.08.16
25 Mads Iversen 1962 1.19.53 1.08.19
26 Alf  B. Dahl 1955 1.25.36 1.08.32
27 Erik Lomås 1993 1.08.33 1.08.33
28 Torstein Svendsen 1966 1.17.39 1.08.45
29 Kristian Ulriksen 1986 1.08.53 1.08.52
30 Andreas Beck Engebretsen 1961 1.21.19 1.08.54

      * Ikke norsk statsborger

PLASSERING BLANT DE 30 BESTE I MINST FIRE AV ÅRENE 2011-2018

KVINNER:

NAVN FØDT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Vera Nystad 1945     3   17     2     5     5     3     1     2
Kari Langerud 1959   11     7   10     7     6     1     8     5
Nina Wavik Ytterstad 1962     6     2     3     1     -     6     3     4
Wenche Lande 1953   10   13   13   17   10     9     7      -
Elin Drangsholt 1959   28   26     -   26   16     7   20   20
Inger Saanum 1963     -     5     4   10     4     -     2     3
Jessica Gunnarsson 1976   30   20     -   20     -   23   18   19
Annie Bersagel 1983     -     6     1     2     3     -     -   22
Elise Orten 1964     -   15   20   16   23     -     -   15
Tone Ilstad Hjalmarsen 1991     4     3     5     -     -      -     -   23
Eli Eriksen 1951     -     -   17     -   11   10   12     -
Wenche L. Kvæven 1965     5     -     -   14   12   20     -     -
Marthe Katrine Myhre 1985     -       -    12   13   19   12     -     -
Heidi Dietrichson Pharo 1987     -     -     -   15   14     -   19   13
Siri Størmer 1969   21     -   14   11   15     -     -     -
Cathrine Wolden 1972     -     -   28   27   27   29     -     -


MENN:

NAVN FØDT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Urige Arado Buta 1982     2     2     1     1     7     7   15     -
Rolf Steier 1984     9   14   15   17     9     8   10     -
Oddmund Roalkvam 1958     -     7   10   13     8   29   14     5
Øystein Mørk 1974     -   28   30   23   14   20   11   27
Sondre Norstad Moen 1991     3     2     -     2     2     1     1     -
Asbjørn Ellefsen Persen 1987     6     5     3     3   19     2     -     -
Marius Vedvik 1992     -     -   19     8     3     9     4     4
Ørjan Grønnevig 1991     -     -     6   12     6     6   24   24
Dadafo Dhaqabi 1989   11     8   15     9   28   19     -     -
Terje Olsen 1965   23   24   25     -   12   15     -   23
Ebrahim Abdulaziz 1978     -     -     8     -   24     3     7     1
Petter Antonsen 1961     1     1     4     7     -     -     -     -
Okubamichael Fissehatsion 1993     -     -     -     -     4     5     2     3
Senay Fissehatsion 1995     -     -     -     -     5   14     5   11
Abdeslan Naji 1965     -     -     -   18   26   11     -   10
Thomas Bereket 1986   16   13   14     -     -   22     -     -
Kolbjørn Hjertvik 1951     -   18   23   25     -     -     9     -
Frew Zenebe Brkineh 1984     -     -   20   20     -   25     -   13
Jon Per Nygaard 1967     -     -   26   22     -   18   19     -
Alf B. Dahl 1955     -     -   28     -   18   22     -   26


Se også:Hvem var best på halvmaraton i 2017 omregnet...