Vera Nystad var beste kvinne for sjuende året på rad etter omregning med veterantabellene.

De fem første kvinnene på lista er veteraner,mens det er seks mannlige veteraner blant de ti beste.

Kvinne nr 30 er ca to og et halvt minutt langsommere enn i 2017,mens mann nr 30 er 41 sekunder raskere.

Har også tatt med en tabell som viser løpere som har vært blant 30 beste i minst fire av årene 2011 til 2018.

DE 30 BESTE KVINNER PÅ MARATON I 2018
Ifølge de internasjonale veterantabellene(WMA94/15)

NR NAVN FØDT TID WMA94/15
  1 Vera Nystad 1945 3.40.51 2.25.04
  2 Nina Wavik Ytterstad 1962 2.55.36 2.25.41
  3 Inger Saanum 1963 2.54.47 2.26.40
  4 Kari Langerud 1959 3.10.51 2.32.41
  5 Eva Schiefloe 1966 2.56.44 2.33.25
  6 Runa Skrove Falch 1990 2.33.52 2.33.52
  7 Laila Falck 1968 2.59.11 2.33.59
  8 Ninette Banoun 1964 3.09.40 2.40.59
  9 Jessica Gunnarsson 1976 2.49.27 2.42.15*
10 Kristin Husby 1962 3.16.29 2.42.58
11 Annica Hernes 1973 2.55.44 2.44.02*
12 Marianne Dønnem 1973 2.57.25 2.45.36
13 Mona Grindberg 1972 2.59.31 2.46.00
14 Marthe Katrine Myhre 1985 2.46.33 2.46.20
15 Hilde Aders 1991 2.46.24 2.46.24
16 Karoline Moen Guidon 1991 2.46.56 2.46.56
17 Gro Reinhard Aas 1960 3.28.38 2.48.58
18 Elin Drangsholt 1959 3.32.49 2.50.16
19 Monica Ragnvaldsen 1969 3.10.44 2.51.03
20 Cathrine Wolden 1972 3.06.14 2.52.13
21 Tonje Gresslien 1992 2.53.10 2.53.10
22 Marit Kullerud Tronrud 1965 3.22.10 2.53.33
23 Silje Eklund 1980 2.56.33 2.53.59
24 Kristine Beate Walhovd 1976 3.01.43 2.54.00
25 Sidsel Mohn 1965 3.23.00 2.54.15
26 Gloria Vinstedt 1983 2.55.36 2.54.57
27 Therese Falk 1975 3.04.46 2.55.26
28 Marit Mostad 1962 3.31.47 2.55.39
29 Astrid Fossaa Viga 1964 3.26.39 2.55.41
30 Kristin Isachsen 1956 3.48.16 2.55.50

  * Ikke norsk statsborger

DE 30 BESTE MENN PÅ MARATON I 2018
Ifølge de internasjonale veterantabellene

NR NAVN FØDT TID WMA94/15
  1 Weldu Negash Gebretsadik 1986 2.10.39 2.10.38
  2 Ebrahim Abdulaziz 1978 2.19.27 2.16.22
  3 Andreas Myhre Sjurseth 1985 2.17.15 2.17.11
  4 Bjørn Ivar Nilsen 1977 2.23.36 2.19.27
  5 Knut Eraker Hole 1971 2.32.28 2.21.19
  6 Dadafo Dhaqabi 1989 2.21.40 2.21.40
  7 Ole Kristian Heggheim 1972 2.31.46 2.21.49
  8 Vidar Ellefsen 1958 2.51.22 2.21.55
  9 Erik Bergersen 1969 2.35.49 2.22.06
10 Are Birkeli 1970 2.34.34 2.22.07
11 Andreas Beck Engebretsen 1961 2.47.47 2.22.50
12 Kjell Arne Olsen 1960 2.50.20 2.23.42
13 Jon Arne Gaundal 1988 2.23.43 2.23.43
14 Frew Zenebe Brkineh 1984 2.24.03 2.23.51*
15 Tom Roger Tangen 1969 2.37.45 2.23.52
16 Kristian Ulriksen 1986 2.24.21 2.24.20
17 Martin Kjäll-Ohlsson 1978 2.28.52 2.25.35
18 Lars Chr. Dørum 1953 3.05.22 2.26.09
19 Håvard Fjærli 1986 2.27.27 2.27.27
20 Rune Solheim 1976 2.33.20 2.27.48
21 Sondre Skjelvik 1991 2.28.04 2.28.04
22 Ketil Horn 1962 2.52.51 2.28.29
23 Alf B. Dahl 1955 3.04.37 2.28.30
24 Torstein Bjerland 1979 2.30.58 2.28.36
25 Andreas Grøgaard 1992 2.28.45 2.28.45
26 Ola Sakshaug 1984 2.28.59 2.28.47
27 Andre Borgen 1987 2.28.56 2.28.56
28 Andreas Høye 1989 2.28.59 2.28.59
29 Terje Sandness 1964 2.50.25 2.29.00
30 Lasse Blom 1983 2.29.37 2.29.15

PLASSERING BLANT DE 30 BESTE I MINST FIRE AV ÅRENE 2011-2018

KVINNER:

NAVN FØDT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Vera Nystad 1945     1     2     1     1     1     1     1     1
Inger Saanum 1963     8     3     4     4     4     2     3     3
Nina Wavik Ytterstad 1962     5      1     2     2     2     -     2     2
Eli Eriksen 1951     6     4     8     8     5     7     5     -
Kari Langerud 1959     -     5   13     6     6     3     7     4
Eva Shiefloe 1968     -     6     6   10     8     4     4     5
Marthe Katrine Myhre 1985   25     6     9     9     9     8     -   14
Wenche Dørum 1954   11     7     7   13   19     9   16     -
Hilde Solland Plassen 1968   15   24     5   20   13   14   11     -
Elin Drangsholt 1959   21     -   27   24   15   11   28   18
Kristin Husby 1962     -     -   18     5   11     5   13   10
Cathrine Wolden 1972     -     -   10   21   16     -   23   20
Marit Kullerud Tronrud 1965     -     -   23   27   15   23     -   22
Margrethe Løgavlen 1965     9     -     7     7     7     -     -     -
Ninette Banoun 1964     -     -     -     -   10   12     9     8
Jessica Gunnarsson 1976   24   10     -     -     -     -   10     9
Gro Reinhard Aas 1960     -     -   26   17   20     -     -   17
Mona Rydland 1968     -   20   24   23   12     -     -     -
Else Bøifot 1968   28   13   19   26     -     -     -     -
Mona Grindberg 1972     -     -     -   29   29   18     -   13


MENN:

Navn Født 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bjørn Ivar Nilsen 1977   28   28   16   17   23   19      7     4
Ole Kristian Heggheim 1972     -   16   10   12     5     8     8     7
Alf B. Dahl 1955    11   13   24   25     -   17   10   23
Vidar Ellefsen 1958   27   22   15   29   29   11     -     8
Andreas Myhre Sjurseth 1985   12   20     6     -     9     4     -     3
Weldu Negash Gebretsadik 1986     -     1     1     -     -     1     2     1
Ebrahim Abdulaziz 1978     -     -     5     -     6     3     3     2
Andreas Beck Engebretsen 1961     -     -     -     7   14      6     6   11
Jarle Risa 1976     8     6   25     9     -     -   19     -
Martin Kjäll-Ohlsson 1978     9   11   13   18     -     -     -   17
Jon Per Nygaard 1967     -     -     8     5   13   28   18     -
Svein Ove Risa 1974     -     -   22   21   15   10     5     -
Lars Chr. Dørum 1953   13     -   29   20     -   23         -   18
Knut Eraker Hole 1971     -   24   18   28     -   29     -     5
Emil Lerdahl 1982     5     4   19     3     -     -     -     -
Kristian Ulriksen 1986     -     -     -     -   16   15     4   16
Terje Haugland 1959     7     -     -     -   12     9   26     -
Helge Hafsås 1966   18   15   10     -   21     -     -     -
Ole Peter Bergaust 1946   11   13   24   25     -     -     -     -
Are Birkeli  1970     -   26     -     -     -     22   16   10
Andreas Høye 1989   30     -     8     -     -     21     -   26

  Se også:Hvem var best på maraton i 2017 omregnet etter...