Hanne Liland
Bjarte Boye
Kåre Gunnarskog
Helene Pemmer
Anne Mette Sommer
Stein Magnus Aukland

Alle foto: Per Solesvik