Langtrampen har valgt å beholde sine lange løyper i alle de 26 årene karusellen har vært arrangert, mens andre arrangører har valgt å redusere løypelengdene for om mulig å bremse deltagernedgangen.

Men, det er jo ikke Langtrampen uten lange løyper. Samtidig er det ikke mulig å opprettholde fem så krevende løp med så liten deltagelse som i år. Totalt deltok 33 løpere på Langtrampen 2005.

Blanda med kaffe og kaker og premieutdeling på Bygdehuset i Nannestad var det derfor en diskusjon om løpets framtid i reneste årsmøtestil. Og.... man kom fram til en konklusjon:

Langtrampen i Nannestad 2006

* Langtrampen fortsetter i 2006, men med kun to årlige løp.
* Begge løpene vil gå i samme trasè, Rondanestien ca 10 km
* Ny løype vil bli permanent merket (inkl. km-skilt) og kontrollmålt
* Start og mål vil antagelig bli ved Preståsen skole
* Arrangementsgruppe for 2006 ble fastlagt på møtet på Bygdehuset
* Første løp blir hverdagsløp i slutten av mai
* Andre løp blir lørdagsløp i midten av oktober
* Ny plakettserie blir laget, samme kunstner (Toril Blakkisrud)
* Må fullføre begge løp for å motta nummerert plakett med Nannestadmotiv

Med bare to løp og fast løype vil det bli lettere å få noen til å påta seg arrangementet i årene framover. Det vil også bli forsøkt med sterkere deltagerverving neste år, delvis lokalt blant bygdas mosjonister, delvis blant aktive mosjonister fra nabokommunene.

Se ogå nyhet på eub.no: HER
Fire+mann+har+fullf%F8rt+samtlige+26+karuseller%2C+og+fikk+dermed+sin+26.flotte+keramikkplakett+med+lokalt+motiv.++Fra+venstre+ser+vi+Per+Engh%2C+Trygve+Hagen%2C+egil+Bjerke+samt+%E5rets+l%F8psleder+Lars+%D8yre.++Josten+brodshaug+er+fjerdemann+med+alle+karusellene%2C+men+han+m%E5tte+g%E5+f%F8r+vi+fikk+tatt+bildet.+%28foto%3A+Bj%F8rn+Hytjanstorp%29
Fire mann har fullført samtlige 26 karuseller, og fikk dermed sin 26.flotte keramikkplakett med lokalt motiv. Fra venstre ser vi Per Engh, Trygve Hagen, egil Bjerke samt årets løpsleder Lars Øyre. Josten brodshaug er fjerdemann med alle karusellene, men han måtte gå før vi fikk tatt bildet. (foto: Bjørn Hytjanstorp)