De siste to årene har Kondis ført statistikk over kontrollmålte og terminfestede gateløp på 3 km. Statistikken inneholder også utvalgte baneløp: de løp som ikke er tatt med i statistikken til NFIF fordi de ikke er arrangert i henhold til NFIF sine regler. Slike baneløp blir også tatt med i Kondis sin statistikk over 5 km og 10 km gateløp.

Hittil har antallet kontrollmålte gateløp over 3 km vært nokså beskjedent, og dette gjenspeiles i at årsstatistikken inneholder langt færre løpere enn det som er tilfellet for 5 km og 10 km. I 2023 ble det registrert 231 menn og 100 kvinner med resultater innenfor tidskravene på 3 km, mens tilsvarende antall var 1032 menn / 683 kvinner på 5 km og 1501 menn / 1108 kvinner på 10 km.

3 km-distansen kan være en fin inngang til løping for unge og nye løpere og ambisjonen er at årsstatistikken for distansen, samt registrering av klasserekorder for ungdommer og veteraner, kan bidra til at flere kontrollmålte løp blir arrangert og at flere vil delta.