Leif_Abrahamsen_vinner_250_Frostskade_640.pngLeif Abrahamsen til topps i Frostskade 500

Jin_Cao_i_maal.jpgJin Cao i mål etter å ha gått hele løpet på truger.

Liv_Engholm.pngKarin Moe Bojsen og Liv Engholm.

Hjemmeside

Frostskade 500 er et ekstremløp som blir arrangert ved polarsirkelen og deltagerne starter i Norge, men skal også innom Sverige og Finland. Utøverne kan fritt velge om de vil gå til fots, på ski eller på truger. Nordmannen har valgt ski. Løpet er delt inn i tre distanser. 100 miles (161 km), 250 miles (402 km) og 500 miles (805 km).