Ennå er det bare under det årlige fakkelløpet til Sognsvann Rundt Medsols siste onsdag i oktober, som i år faller på 31.oktober, at det er belysning rundt Sognsvann. Men nå kan det bli en endring.

 
Foto: Espen x-mosjonisten RingomVi leser nemlig i Aften Spør at Bymiljøetaten har foreslått belysning  i etatens forslag til Sektorplan for friluftsliv. Hvis tiltaket er med i planen når den er politisk vedtatt, må tiltaket finansieres og det må utarbeides reguleringsplan før arbeidene kan starte, svarer seksjonsjef Trond Enkerud, Bymiljøetaten.

Så kanskje det er siste gang du kan få oppleve fakkelløp rundt Sognsvann onsdag 31.oktober? 
Har en ikke egen SRM- tidtakerbrikke kan en melde seg på fra denne siden.