Klevstul er sjøl en ivrig løpsdeltaker, og bare i fjor deltok han i 56 løpskonkurranser. I år nærmer han seg et lignende antall. Han er dermed en av dem som vil bli hardest rammet av den nye startlisensen som Norges Friidrettsforbund (NFIF) har innført for løp arrangert av klubber tilsluttet Friidrettsforbundet.

- Rundt halvparten av de 100 løpene jeg har deltatt i i fjor og i år, ville nok vært rammet av NFIF sin lisens. Det ville for meg ført til en ekstrautgift på rundt 2500 kr, som hadde gått direkte til Friidrettsforbundet. For meg er det ikke noe alternativ med årslisens da jeg er medlem av en klubb, Blodsmak Sportsklubb, som prøvde å melde seg inn i Norges Friidrettsforbund, men ble nektet medlemsskap på grunn av navnet. 

Det er imidlertid ikke først og fremst hans egen privatøkonomi som har fått Klevstul til å engasjere seg, men motstand mot det han mener er en urettmessig skattlegging av mosjonister:

- Grunnen til utspillet er at jeg nok en gang ønsker å gjøre løpere oppmerksomme på NFIF sin urimelige lisens på mosjonering. En lisens som de har innført med ett mål for øye, å raske til seg mest mulig penger. Og i stedet for å innrømme at det kun dreier seg om penger, gjemmer NFIF seg bak en påstand om at de ønsker å hjelpe arrangørene.

Jeg skulle ønske at flere klubber selv stod opp og protesterte mot lisensen. Men det har jeg sett lite av. Derfor må løpere som er imot mosjonslisensen nå ta affære, selv om dette også rammer klubbene. Men med litt kreativitet så burde det være fult mulig for klubber som er imot lisensen, å omgå dette vedtaket, sier Klevstul til Kondis.

Sentrumsløpet er foreløpig det eneste løpet, av de som har åpna påmeldingen til neste års arrangement, som har synliggjort hva som er lisensinnbetalingen i påmeldingssystemet. Frode Klevstul maner dermed til boikott av Sentrumsløpet.

- I kommentarene til bloggen drøftes muligheten for å arrangere et lisensfritt alternativ til Sentrumsløpet. Hva er bakgrunnen for det, og hva slags løp ser det i tilfelle ut til å bli?

- I stedet for å stå langs løypa med plakater under Sentrumsløpet, så er det jo mye bedre å gjøre det man liker best, å løpe. Derfor kom ideen om et alternativt lisensfritt løp, på samme dag. Jeg ser for meg et løp på rundt 10 km, enten ved Sognsvannsområdet eller Ekeberg i Oslo. Vi er allerede en liten gjeng som kunne tenke oss å arrangere dette, og overraskende mange som ønsker å delta.

- Hvordan har responsen på blogginnlegget ditt ellers vært så langt?

- I tillegg til positive tilbakemeldinger fra andre løpere som også ønsker å boikotte løp med lisens, har jeg blitt kontaktet av arrangører av løp som har fortalt meg at de kommer til å droppe NFIF sin lisens, til tross for at de er NFIF-medlemmer. Om løpere, samt arrangører og klubber, står opp og jobber mot det grådige Friidrettsforbundet så er jeg ikke i tvil om at det kan føre til endringer.

- Hva tror du det vil det bety for løpsdeltakelsen din at du nå vil forsøke å unngå løp med lisens? Blir den kraftig redusert eller finnes det nok av alternativer?

- Hovedresultatet blir nok færre konkurranser, og dermed flere fine arrangementer som jeg ikke lenger får med meg. Men heldigvis finnes det alternativer, og jeg skal tråle terminlisten til Kondis i leting etter løp uten lisens, avslutter den engasjerte løperen.

Start_med_Groenningen_IMG_8199.jpgFrode Klevstul leder an i toget av løpere som ikke liker lisens. (Foto: Heming Leira)

DETTE ER LISENSSAKEN

  • Norges Friidretts Ting vedtok 16. mars å innføre lisens i mosjonsløp arrangert av friidrettsklubber. 
  • Deltakere som er medlem av en friidrettsklubb, tilbys å løse årslisens. Alle andre deltakere må betale engangslisens for hvert løp de stiller i. 
  • Engangslisenser skal betales samtidig med startkontingenten, og arrangøren er forpliktet til å foreta lisenssjekk av de som hevder de har betalt årslisens.
  • Barn på 12 år eller yngre har gratis lisens. 
  • Tinget vedtok følgende satser for lisensen: Årslisens på 375 kroner alternativt engangslisens på 25 % av startkontingenten, begrenset oppad til 150 kroner. Engangslisensen for stafetter skal være 10 kroner per deltaker og maksimalt 150 kroner. 
  • Etter massiv motstand mot lisensen fra blant annet Kondis, ble toppsatsene for lisens redusert til 50 kroner, videre ble lisenssatsen gjort trappevis istedenfor å være en prosentvis del av startavgifta. 
  • Per i dag er prisene for engangslisens på 20 kroner om startkontingenten er under 100 kroner, 30 kroner for startkontingenter mellom 100 og 250 kroner, 40 kroner for kontingenter mellom 250 og 400 kroner, og 50 kroner for løp med startkontingent på over 400 kroner. 
  • Ordningen med lisens trer i kraft fra 2014.