RESULTATLISTE MARIT HEMSTADS MINNELØP 4. MAI 2003.

Herrer over 50 år
1. Gjermund Bergseteren Mogutten 30.42
2. Knut Magne Nilsen 32.53
3. Ove Knauserud Romedal 37.35

Herrer under 50 år
1. Morten Tronbøl Hokåsen 26.07
2. Ole Petter Ringnes Mogutten 26.31
3. Tommy Bjørndalen Skotterud 27.30
4. Oddbjørn Homstvedt Fri-Kam 28.22
5. Harald Håkenrud Mogutten 29.55
6. Henrik Høidal 30.32
7. Tor Olav Gravlien KFUM 33.17
8. Emil Mellem 34.02
9. Sindre Norderud 34.07
10. Dag Breiby 36.45
11. Halvor Berg Sand 41.08
12. Øyvind Grinden 42.00
13. Robin Viken 43.47
14. Ole Christian Granli 46.30
15. Jonas Bekken 50.16
16. Tor Andre Ødegård 50.17
17. Lasse Sannerud 52.55
18. Per Arne Løvås 54.06
19. Runar Sannerud 54.07
 
Damer over 50 år
1. Sonja Bjørklund 42.31
 
Damer under 50 år
1. Sofia Johnson 40.11
2. Anne Ragnhild Breiby 40.32
3. Randi Gaustad 42.32