I Aftenposten i dag kan vi lese at Norges Friidrettsforbund har godkjent Rock "n" Roll Oslo Half Marathon går 14. juni neste år, og mottar i følge Aftenposten kr 300.000 i vederlag for å hjelpe arrangøren inn i det norske løpsmarkedet. Selskapet Competitor Group står bak. De arrangerer fra før en rekke arrangementer blant annet i USA, Nice og Madrid. 

Kondis stiller seg spørrende til hvorfor man skal legge enda et nytt løp i Oslo - attpåtil  med kommersiell bakgrunn, som kan gjøre det enda vanskeligere for eksisterende løp.

ØDELEGGER FOR LOKALE KLUBBER

– Rock’n roll marathon med sine økonomiske muskler vil kunne ødelegge Osloklubbenes inntektsgrunnlag. Her tenker jeg på inntekter fra sponsorer, annonser osv. Markedet i Oslo vil med dette løpet bli enda tøffere, sier president i Kondis, Tim Bennett.
Oslo har allerede tre store arrangementer: Sentrumsløpet, Holmenkollstafetten og Oslo Maraton.
– Trenger Oslo flere? spør Bennett.
– Burde ikke forbundet heller stimulere og støtte opp om de eksisterende arrangementene, legger han til.

FRIVILLIGHETEN TAPER

Tim Bennett mener at de som taper på dette, er de klubbene som legger ned masse timer på frivillig basis for å skape så gode arrangement som mulig.
– Opp i mot Rock’n roll marathon er de sjanseløse. Kondis frykter at dette vil føre til dårligere arrangement og mindre aktivitet i de klubbene som arrangerer løp i hovedstaden. Det er ikke bra, sier han


Her kan du lese artikkelen i Aftenposten.

Da Friidrettsforbundet ville nekte Tomas Pinås å arrangere Holmestrand Maraton i våres
sa Friidrettspresident Svein Arne Hansen i et intervju med nrk.no
"– Det er ikke bra for idretten dersom den blir for kommersiell." (les her)

Friidrettsforbundet var da veldig imot at kommersielle aktører skulle stikke av med pengene fra de lokale arrangører. Holmestrand Maraton var et veldedighetsarrangement hvor overskuddet gikk til organisasjonen «Aktiv mot Kreft». Selskapet Competitor Group er selvfølgelig ute etter å tjene penger og nå mener altså Friidrettsforbundet  at det er helt i orden at de tar med seg hundretusener av kroner ut av landet istedenfor at alle pengene går til idretten i Norge.