Her ventes det på startsignal. (Foto: Stein Arne Negård)

Terrenget var o-teknisk krevende. Undervegetasjonen var forholdsvis beskjeden så tidlig på sommeren. Løypene gikk i områder med noe steinete bunn på kartet Grindåkermarka (2023)  i målestokk 1:7500 og ekvidistanse 5 m.

Det ble en del bom for mange løpere i dag som fikk en real skogstur i det orienteringstekniske terrenget. Nesten ingen kom feilfritt gjennom sin løype, selv de mest rutinerte løperne. Terrenget er lite brukt de siste årene. Det var for øvrig her i deler av dette terrenget Kondis-reporteren lærte å orientere for noen titalls år siden og mye har forandret seg siden da.

Damer fra Arve Hagen BIL gjør seg klare til o-løp. (Foto: Stein Arne Negård)

Fullt fokus før start. (Foto: Stein Arne Negård)

Vanlige løypelengder: 

Løype         Poster            Lengde
D 1,5              7                      1,4 km
H 1,5              8                      1,6 km
D 2,5              8                      2,1 km
H 2,5              9                      2,3 km
D 3,5             13                     3,1 km
H 3,5             14                     3,2 km
D/H 4,5          17                     4,1 km
D/H 5,5          18                     5,2 km
 
Best i den lengste løypa var igjen Kenneth Bilstad. I den nest lengste løypa var Anne Marit Bordal og Frode Haug raskest.

Neste tirsdag, 14. mai, er det løp fra Mosjøkoia i Mosjømarka.

Terminlista for 2024

Resultater, påmelding til neste løp på nettsidene til Innlandet Bedriftsidrettskrets Orienteringsutvalget

Spreke veteraner Randi Aas Fjæstad, Halstein Ødegård og Einar Stensby. (Foto: Stein Arne Negård)

O-sport stilte med salg på ukas arena. (Foto: Stein Arne Negård)