(Foto: Stein Arne Negård)

Klar til start! 

Kart og terreng:

Det nye kartet, Rustad, er i målestokk 1:7500 med ekvidistanse 2,5 m. Underlaget bestod av noe lettløpt furumo, en del hogstflater og litt tettere vegetasjon. Det var en del grøfter og bekker. Etter onsdagens regnvær var enkelte bekker flomstore, noe som ble utfordrende å passere for enkelte. Terrenget som ikke har vært kartlagt tidligere er ellers flatt med variabel fremkommelighet fra glissen furu- og granskog til tettere partier og hogst av ulik alder. Krevende orientering. Et par stier var litt
gjengrodde og var merket i N-Løypa

Påmelding:

Cupen arrangeres på 6 forskjellige steder gjennom sesongen, et løp  av hver av klubbene Hamar OK, Elverum OK, Vang OL, OL Vallset/Stange, Løten OL og Ringsaker OK der fire løp går før sommerferien og to etter.

Det er forhåndspåmelding i Eventor frem til dagen før løpene kl. 23.59. Alle som planlegger å komme oppfordres til tidlig forhåndspåmelding for å forenkle arbeidet for arrangør (Printing av kart).
Løpere som ikke er forhåndspåmeldte kan risikere noe ekstra ventetid ved påmelding på arena. Det er gratis startkontingent  i alle klasser!

Det var gratis saft og frukt, og salg av kaffe og kaker.

Klasser/løyper:

A  - 3,8 km - Kart i startøyeblikket
B - 3,2 km -  Kart i startøyeblikket
C  - 2,2 km - Kart på forhånd
N - 1,9 km - Kart på forhånd

Løypevinnere:

A-løypa: Anne Marit Bordal, Ringsaker OK og Sander Tonjer Fingarsen, Ås-NMBU Orientering. 
B-løypa: Ulyana Kuznetsova, Vang OL og Einar Lund, Hamar OK. 
C-løypa: Julie Gjessing Skjeset, Vang OL og Hans Petter Jevanord, Ringsaker OK.
N-Åpen: 7 flinke løpere.

Resultater, info om løp og kart og løyper i Livelox

Trio vel i mål i kveldssola.

Kommende Øst Mjøsa Cup løp:

Løp 4: 19. juni kl 18:00 OL Vallset/Stange
Sommerferie
Løp 5: 21. august kl 18:00 Løten OL
Løp 6: 11.september kl 18:00 Ringsaker OK. Avslutning og premieutdeling.