Vel førti løparar stilte til start. Dette har vore nokonlunde normal deltaking på det sjuande løpet, dei siste sesongane. Deltakarane var som vanleg i alle aldrar, med jamn fordeling mellom kvinner og menn. Det var kaldt og stilt, og turre, fine vegar. Tysdag kl 19 om tre veker den 7. mars, er det klart for det siste løpet. Etterpå vert det sermoni i kantina på skulen, med premieutdelingar m.m.

For å gjennomføre Vinterkarusellen, må ein ha delteke på minst fem av dei åtte løpa. Mange har allerede fem eller fleire løp no. Og for mange andre vil dei nå i fem løp med deltaking på siste løp.Etter siste løp vert det som vanleg trekking av gåvepremiar for dette aktuelle løpet, m.a.gåvekort på kr. 500,- til bruk på Mo Sport og nokre andre premiar. I tillegg vert det utdeling av vinterkarusellmedaljar og trekking av gåvepremiar for dei som har min. fem løp. Hovudpremien er gåvekort til bruk på Mo Sport med verdi på kr. 2000,-  

Kveldens to raskeste sammen med julenissenSamme klassevinnere denne gang som på siste løpet før jul. Bare nissen manglet i nissedrakt denne gang

Resultater løp 7 - Vinterkarusellen Strandebarm

Renate Bakkely 30,56
Kaja Berge 20,45
Kjell Egil Berge 20,45
Anne Christin Børsheim 22,56
Hans Arne Børsheim 22,21
Liv Berit Bru Eide 20,42
Emma Viken Espeland 37,37
Frode Espeland 18,56
Magne Fosse 23,50
Vilde Bakkely Fugleberg 30,56
Rita Gjerde 19,50
Anne Gjerstad 20,52
Trine Handal 26,31
Herlaug Kvamsøy 26,07
Torild Kveberg 18,04
Mette Lammedal 23,40
Turid Lid 25,24
Arthur Lillefosse 23,59
Dagny Ljostveit 25,54
Maria S Markhus 26,38
Gunnar Mundheim 23,49
Amalie Svåsand Måge 29,04
John Olav Måge 16,50
Ove Måge 14,34
Solveig Måge 38,47
Sondre Svåsand Måge 17,01
Endre Oma 33,43
Ingvar Oma 33,43
Einar Opsanger 18,37
Bodil Stranden 25,54
Silje Kristin Svåsand 29,04
Irene Tangerås 19,29
Eigil Hildonen Teigland 25,46
Ingunn Teigland 25,49
Øyvind Hildonen Teigland 20,42
Sigrunn Tufta 21,36
Alvhild Tveitnes 37,00
Anne Christine Viken 37,37