Foto hvis ikke annet nevnt: Kjell Vigestad
Klar for start
Tet
Foto: Heming Leira
Laaaang rekke
Foto: Heming Leira
Til sjøs
Foto: Heming Leira
Ikke tørk svetten
Tet
Tet 2
Tet 3
Tet jenter
Tet jenter 2
Tet jenter 3
Råtassen over topp