Rolf Hansen fra Kongsvinger har vært tilknyttet idretten gjennom et langt liv. I 1948 var han juniorleder i Galterud IF, mens han de siste 42 åra har vært tilknyttet bedriftsidretsslaget til jernbanen, og da Kondis ble etablert i 1962, var Hansen å finne på stiftelsesmøtet.

Engasjerte
– Folk vi kom i kontakt med på Kongssenteret i Kongsvinger ble skikkelig harme da vi forklarte dem om hvordan friidrettsforbundet ville skattlegge mosjonistene gjennom lisens på mosjonsløp. Det tok ikke lang tid før vi hadde over 150 underskrifter, forteller han.
Også den lokale sportsbutikken bidro med underskriftslliste i butikken.
– Alle støttet opp, og vi fikk store avisoppslag, forteller Hansen og viser fram et stort oppslag i Glåmdalen der Friidrettsforbundet blir beskylt for å være grådige.

Bekymret

– Jeg er svært bekymret for at mange vil unnlate å melde seg på løp når de må betale lisens. Det virker urimelig at store deler av inntekten skal gå til forbundet, sier han.


DETTE ER LISENSSAKEN

  • Norges Friidretts Ting vedtok 16. mars å innføre lisens i mosjonsløp arrangert av friidrettsklubber.
  • Deltakere som er medlem av en friidrettsklubb, tilbys å løse årslisens. Alle andre deltakere må betale engangslisens for hvert løp de stiller i.
  • Engangslisenser skal betales samtidig med startkontingenten, og arrangøren er forpliktet til å foreta lisenssjekk av de som hevder de har betalt årslisens.
  • Barn på 12 år eller yngre har gratis lisens.
  • Tinget vedtok følgende satser for lisensen: Årslisens på 375 kroner alternativt engangslisens på 25 % av startkontingenten, begrenset oppad til 150 kroner. Engangslisensen for stafetter skal være 10 kroner per deltaker og maksimalt 150 kroner.
  • Etter massiv motstand mot lisensen fra blant annet Kondis, ble toppsatsene for lisens redusert til 50 kroner, videre ble lisenssatsen gjort trappevis istedenfor å være en prosentvis del av startavgifta.
  • Per i dag er prisene for engangslisens på 20 kroner om startkontingenten er under 100 kroner, 30 kroner for startkontingenter mellom 100 og 250 kroner, 40 kroner for kontingenter mellom 250 og 400 kroner, og 50 kroner for løp med startkontingent på over 400 kroner.
  • Ordningen med lisens trer i kraft fra 2014.