Deltakelsen i Sesilåmi har de siste årene falt drastisk og torsdag vedtok styret i Stiftinga Sesilåmi å avlyse årets renn som opprinnelig var planlagt den 10. mars. Det var da bare påmeldt 205 deltakere til årets renn, noe styret vurderte å være for lite til å gjennomføre rennet på en økonomisk og praktisk forsvarlig måte.

– Vi burde hatt 700 deltakere for at det skulle gå i «break even», fortalte styreleder Tarald Myrum til sirdalmedia.no

I fjor var det 428 som fullførte rennet, mens rennet i 2020, 2021 og 2022 ble avlyst. Året før covid, i 2019 var det 960 fullførende. 

Sesilåmi er et av de mest tradisjonsrike turrenn som arrangeres.  Det 53 km lange høgfjellsrenn går fra Brokke i Setesdal til Sinnes i Sirdal. Høyeste punkt er 1000 moh. Første renn gikk i 1976 og i år skulle det vært renn nummer 48, inklusive de renn som har blitt avlyst tidligere år av ulike årsaker.

Styret begrunner avlysningen med følgende:

  • Mer ustabile værforhold har ført til flere avlysninger.
  • Rennet er også blitt stanset av vernemyndighetene i Setesdal Vesthei på grunn av villreinproblematikken.
  • Prosessen med forslag om nye tiltaksplaner for villreinområdene har også skapt stor usikkerhet.
  • Rennet har også en krevende logistikk for løperne med lang transportavstand mellom start og mål. 

– Alt dette har nok ført til stor tvil om rennet kan gjennomføres. Dette påvirker planene til løperne og fører til mindre deltakelse. På denne bakgrunn ser en heller ikke at det er grunnlag for å arrangere dette rennet i framtiden, avslutter Myrum som har gått 34 ganger over fjellet fra Brokke til Sinnes.

Sesilåmi er organisert som en stiftelse, Stiftinga Sesilåmi. Styret vil starte en prosess i samarbeid med stifterne Bygland IL, Valle IL, Sirdal Skilag og Tonstad IL med tanke på å oppløse stiftelsen i henhold til vedtektene. Dagens styre består av Tarald Myrum (leder), Irene Moe (nestleder), Gunhild Kvinen, Dan Kjørmo og Nils Bøe.

– De allerede påmeldte deltakerne vil få startkontingenten refundert, skriver arrangøren på sin Facebook-side.

Arrangementets nettside

Kondis-reportasje fra fjorårets utgave av Sesilåmi:
Elin Uppstad og Aron Åkre Rysstad best av de 428 som fullførte Sesilåmi

Les også:
Skirennenes kamp for å komme tilbake