Turdeltakarane, som vi her ser fire av framføre tårnet, var Kjell Edvin Solheim, Nils Jørgen Omberg, Olav Lars Rake, Christian Prestegård og Erik Brendefur.
Fann det han leitte etter...
Nils Jørgen Omberg grov seg ned til døra slik at dei kom seg inn i tårnet. Temperaturen inne var + 2 grader C og ute - 5 grader C. Dette var klokka 13 da sola allereie hadde varma ein del timar.

Tre gjekk på truger og to tok turen på ski. Den 13. august stiller dei i løpesko.

Heimesida til Skåla Opp

Samleside for Skåla Opp