Under lørdagens  Kondis-landsmøte på Lørenskog ble det lørdag valgt nytt styre for organisasjonen. 

Det nye styret består av:
President: TIm Bennett (ikke på valg)
VIsepresident: Bodil Brå Alsvik  (gjenvalg)
Styremedlem: Finn Olsen  (ikke på valg)
Styremedlem: Solfrid Haugen (ikke på valg)
Styremedlem: Bjørn Raffenberg Skotte (ny)

De to varamedlemmene fra i fjor fortsetter
1. varamedlem: Tone Yvonne Killengreen  (gjenvalg)
2. varamedlem: Helen Roald  (gjenvalg)

Valgkomite:  
Leder: Stig Vangsnes (gjenvalg)
Medlem: Oddvar Røsten (ikke på valg)
Medlem: Anita Øy (ikke på valg)

Kontrollkomite:
Leder: Magnus Betten (gjenvalg)
Medlem: Gunnar Fæhn (gjenvalg)
Medlem: Svein Zachariassen (gjenvalg)