_25P6001_kondis_styret_1271.jpgÅrets styre i Kondis: Fra venstre: Finn Olsen, Solfrid Haugen, Tim Bennett, Bodil Brå Alsvik og Bjørn Raffenberg Skotte.Foto: Per-Inge Østmoen

 

Landsmøte i Kondis ble arrangert på Quality Airport Hotel Gardermoen 9. mars 2019. 

Både Tim Bennett, Solfrid Haugen og Finn Olsen var på valg på dette landsmøtet. Alle tre valgte å takke ja til gjenvalg. Ettersom det en kort periode var usikkert om Solfrid tok gjenvalg, valgte valgkomiteen å foreslå Svein-Erik Bakke fra Akershus i steden under landsmøtet. Landsmøtet hadde da en luksussituasjon med to dyktige kandidater som kunne ta på seg styrevervet. Det ble skrftlig valg mellom de to kandidatene, og Solfrid ble valgt med 16 mot 13 stemmer. To stemte blankt. 

Det nye styret består av:
President: TIm Bennett (gjenvalg)
VIsepresident: Bodil Brå Alsvik  (ikke på valg)
Styremedlem: Finn Olsen  (gjenvalg)
Styremedlem: Solfrid Haugen (gjenvalg)
Styremedlem: Bjørn Raffenberg Skotte (ikke på valg)

Valgkomiteens innstilling til to nye medlemmer ble valgt:
1. varamedlem: Liss Johansen Vallestrand (ny)
2. varamedlem: Gry Løberg (ny)

Valgkomite:  
Leder: Stig Vangsnes (gjenvalg)
Medlem: Oddvar Røsten (gjenvalg)
Medlem: Marit Bjerknes (ny)

Kontrollkomite:
Leder: Magnus Betten (gjenvalg)
Medlem: Gunnar Fæhn (gjenvalg)
Medlem: Svein Zachariassen (gjenvalg)