Betaling av startkontingent foregår lagvis med Vipps. 

Det ble litt bom for enkelte i det forholdsvis diffuse terrenget sør-øst for Vollkoia. Løypene var som vanlig fra 1,5 km til 5,5 km med få poster og noe lengre strekk/avstand mellom postene.

Kart/terreng: Vollkoia utgitt i 2022. Målestokk 1 : 7500. Ekvidistanse 5 meter. For 5,5 km 1 : 10000. Ekvidistanse 5 meter. Takk til Furnes Almenning som sponset bomavigiften denne kvelden til Bedrift o-løperne.  

Best på den lengste løypa var Sigurd Dæhli og Stine Olsen Kirkevik. På den nest lengste løypa var Tom Røise og Anne Marit Bordal best. 

Startklare løpere.

Anne Marit Bordal beste dameløper på D 4,5 km.

Tom Røise var bestemann på H 4,5 km.

Stine Olsen Kirkevik målstempler etter å ha løpt D 5,5 km.

Viktig med en god start. Sigurd Dæhli best i H 5,5 km.

Litt slitne jinter.

Neste bedrifts-o-løpet og det første etter sommerferien går tirsdag 30. juli fra Budor. Hvis noen har lyst til å løpe orienteringsløp i sommer kan dere ta turen til Øvre Åstbrua i Ringsakerfjellet, Gammelskolla 2-dagers 13. - 14. juli.

Innbydelse
Terminlista for 2024
Resultater og påmelding til neste løp