For å markere jubileet har arrangøren invitert alle deltakerne fra det første året til gratis deltaking. Da var det fem løpere som sprang rundt Valderøya og 96 deltakere som var i de yngre klassene. Det skal bli spennende å se hvor mange av disse som stiller til start i en tilpasset og kortere versjon av løpet.

Valderøya rundt
Hovedløpet, Valderøya rundt er på 8,7 kilometer og kan løpes med eller uten tidtaking. Løpet har følgende klasser: junior (under 20 år), senior (20-34 år), veteran (over 35 år. 5-årsklasser opp til 70+), kvinner og menn. Startkontingenten er kr 250 pr deltaker ved påmelding innen 17. april. Ved påmelding seinere, er prisen kr 300.

Påmelding via eqtiming: Valderløpet 2024

Mosjonsklasse
Løpet rundt øya har også egen mosjonsklassen uten tidtaking som starter mellom kl. 11.30 og 12.30. Påmeldingen her er i Idrettshallen før en starter. Startkontingenten er 200 kr og alle får løpets medalje. Barn- og ungdomsløpet har forskjellige klasser og starter fra kl. 14.00. For de unge er løypa på ca 360 meter. For de som er 10 år (f. 2014 og tidligere) deler en i klasser pr fødselsår og deler på jenter og gutter.

Premiering
Det er medaljer til alle deltakere, og pokal til den raskeste i hver løpeklasse over10 år. Videre blir det trukket ut to flotte ekstrapremier mellom alle som deltar. Den ene trekkes blant de som fullfører Valderøya Rundt og den andre mellom de som løper den korte løypa

Ved spørsmål kontakt: Ole Martin Sæter, mail olesaete@online.no, telefon 994 12381 eller Sindre Skjong, mail skjong@gmail.com, telefon 907 83776.

Forehand_beste_menn_20232I fjor var det disse tre løperne som kjempet om tetplasseringer i herreklassen. Fra venstre Kristian Nedregård, Jan Ketil Vinnes og Ole Lukkedal. I kvinneklassen er det Janne Elin Vatnaland som har vunnet de siste tre årene og forbedret seg hver gang. Foto: Helge Fuglseth

Historie
Frå Ole Martin Sæter i Valder IL har vi motteke følgjande info om historia bak Valderløpet:

Løypa rundt Valderøya har blitt endra nokre ganger på grunn av flytting av start- og målplass. Løypa har alle ganger med eit unnatak gått rundt Valderøya og distansen har vore mellom ca 8,5 og 8,7 km. Den eine gangen ein ikkje sprang rundt øya var det så mykje snø utom fjellet at ein snudde på Sætra.

Dei første åra var det berre menn som deltok i det lengste løpet men etter kvart kom også kvinner med. Først i mosjonsklasse, men etterkvart i eigne kvinneklasser. Det blir konkurrert i mange aldersklasser, men i oversikta nedanfor er det den raskaste løparen uansett alder som er oppført.

Menn                                       Kvinner

1974    Kjell Leira        28.07    Ingen

1975    Malvin Stein     28.18    Ingen

1976    Kåre Heggen    28.33    Ingen

1977    Kjell Leira          28.34    Ingen

1978    Alf Einar Fornes 26.42    Ingen

1979    Svein Hjeldnes   30.59    Ingen (omlagt løype)

1980    Kåre Heggen      28.32    Ingen

1981    Peder Arne Sylte 27.17    Ingen

1982    Svein Hjeldnes    28.02    Ingen

1983    Tom Christiansen 29.08    Ingen

1984    Terje Gautvik        28.28    Ingen

1985    Terje Gautvik         27.14    Sølvi Løvøy (mosjonskl)    40.39

1986    Arnljot Lande         29.03    Helga Innselset (mosjonskl)    38.44

1987    Terje Gautvik         28.01    Olga Strand (mosjonsklasse) 40,29

1988    Inge Røyrhus        29.57

1989    Petter Nørve          29.56    Olga Strand (mosjonsklasse) 39.27

1990    Petter Nørve         27.43    Olga Strand (mosjonsklasse) 39.32

1991    Oddvar Brå           28.52    Eva Slørdal Conradi    38.03

1992    Jørn Helge Egset  31.15    Ingen i konkurranseklasse

1993    Magne Helland

1994    Svein Oskar Nedregård    30.16    Hilde Gidske    43.20

1995    Svein Oskar Nedregård    30.59    Hilde Gidske    43.52

1996     Svein Oskar Nedregård

1997    Kristian Nedregård            30.32    Kristin Stokke Westre    42.56

1998    Svein Oskar Nedregård    29.34    Kristin Stokke Westre    41.51

1999    Svein Oskar Nedregård    29.32    Bjørg Storeide    37.45

2000    Svein Oskar Nedregård    31.31    ingen

2001    Kristian Nedregård           28.38    Kristin Stokke Westre    40.46

2002    Svein Oskar Nedregård    29.25    Kristin Stokke Westre    40.39

2003    Kristian Nedregård           28.06    Kristin Stokke Westre    43.37

2004    Gjermund Husøy              30.02    Brynhild Synstnes    31.02

2005    Kristian Nedregård           27.40    Torunn Kjerstad    41.54

2006    Svein Oskar Nedregård    31.55    Ingunn Eikrem Olsen    38.59

2007    Kristian Nedregård            28.24    Torunn Kjerstad    41.25

2008    Kristian Nedregård            29.04    Maria Vattøy    38.41

2009    Kristian Nedregård            28.12    Maria Vattøy    37.47

2010    Kristian Nedregård           28.00    Pauline Helen Synnes    38.16

2011    Kristian Nedregård           28.35    Hilde Nordstrand    39.34

2012    Kristian Nedregård           29.55    Tonje Brande    35.13

2013    Kristian Nedregård            29.12    Tonje Brande    34.44

2014    Kristian Nedregård            29.27    Tonje Brande    35.02

2015    Kristian Nedregård            29.10    Tonje Brande    34.53

2016    Jan Ketil Vinnes               30.31    Tonje Brande    34.54

2017    Håkon Stavik                    28.53    Ingrid Festø    32.48

2018    Håkon Stavik                     27.30    Ingrid Festø    33.19

2019    Marcus Megrund                28.18    Audhild Bakken Rognstad    35.15

2020    Ikkje løp på grunn av korona.

2021    Kristian Nedregård             30.09    Janne Elin Vatnaland    38.04

2022    Kristian Nedregård             30.13    Janne Elin Vatnaland    36.11

2023    Kristian Nedregård             30.26    Janne Elin Vatnaland    34.16

Om løypa
Løypene har variert litt, men frå ca 8,5 til 8,7 km. Dei første åra var start og mål ved Valderøy Barneskule. Ut frå skuleplassen og Øvstevegen rundt øya. Ved målgang kom ein forbi kyrkja og ved Bedehusbakken og inn på skuleplassen. Når start og mål vart flytta til Valderøy Ungdomsskule var løypa sameleis, men vart litt lengre, ca 100 - 200 m. Etter nokre år, frå 1988 var løypa endra slik at ein ikkje tok til venstre ved Trollhaugen, men fortsette forbi ferjekaia og opp ved Rådhuskrysset til U-skulen. Ikkje stor endring i lengde. Då gangvegen nordover kom vart løypa lagt om slik den tok av ved U-skulen og fylgde gangvegen, d.v.s. Nestevegen Start og mål var flytta til Idrettshallen. Løypa var uendra og lengda ganske lik. Målt til 8,7 km. I 1979 var det så mykje snø på løpsdagen at ein ikkje kunne løpe rundt øya. Løparane sprang då opp på Sætra og ned der barnehagen no er og så følgde dei hovudvegen til Trollhaugen og avslutta forbi kyrkja og til mål. Denne løypa var vel 9 km.

Løyperekordar
Det har som gjort greie for ovanfor vore litt ulike løyper, men lengda har ikkje variert så mykje. Løypa der ein sprang Øvstevegen er noko kortare enn dagens, så ei må ha to rekordar; ein for den gamle løypa og ein for dagens løype.

Gamal løype ca 8,4-8,5 km:
Alf Einar Fornes 26.42 i 1978

Dagens løype ca 8,7 km
Brynhild Synstnes 31.02 i 2004
Håkon Stavik 27.30 i 2018

I 2020 då Valderløpet ikkje vart arrangert på grunn av Korona-pandemien løp likevel Håkon Stavik løypa for å sjå om han kunne slå rekorden. Tida vart 26.16, men dette kan ikkje reknast som rekord då det ikkje var i eit ordinært løp.