Varmt på samlingsplass fint i skyggen.jpgVarmt på samlingsplass så det var fint i skyggen.

Arrangøren anbefalte alle å ta med nok vann/drikke til eget bruk. Det var også anbefalt å ha med litt drikke i løypa også gradestokken viste omkring + 26 grader.

Kart og terreng:

Loka. Utsnitt av Stavåsen i målestokk 1:7500  med ekvidistanse 5m. Stort sett lettløpt småkupert terreng med innslag av furumo med en del stier. Noe tynningshogst hvor kvister og grener ligger igjen. Det var svært tørt i terrenget. Noe av det blå på kartet var nå uttørket. Terrenget er mye brukt av alle til det meste. Det vil si at det fantes mindre tråkk som ikke var med på kartet. I tillegg var det spor etter skogsdrift som heller ikke var med på kartet.
   
I alt stilte 130 løpere til start og raskest på langløypa var Bjørn Solbergseter åtte sekunder foran Simen Smedstad. Blant damene var det Anne Marit Bordal som var raskest.

Betale startkontingent til arrang¢r.jpgBetaling av startkontingent til arrangøren.

Klare til start.jpgIgjen klare til start i ukas o-løp.

Løypelengder og antall poster: 

D 1,5 1,6 km 9 poster
H 1,5 1,5 km 9 poster
D 2,5 2,7 km 9 poster
H 2,5 2,7 km 10 poster
D 3,5 3,5 km 14 poster
H 3,5 3,7 km 15 poster
D 4,5/H 4,5 4,5 km 18 poster
D 5,5/H 5,5 5,0 km 24 poster

Neste uke går bedrifts o-løpet fra flyplassen i Mosjømarka i Løten. 

Terminliste, påmelding til neste løp og resultater

Arnfinn Pedersen og Simen Smedstad ut fra start.jpgArnfinn Pedersen (til venstre) og Simen Smedstad ut fra start.

May Kristin  Tangen mot mål.jpgMay Kristin  Tangen mot mål​.

Thorvald Sæhlie mot mål.jpgThorvald Sæhlie er ferdig med kveldens løp.

Anne Marit Bordal raskeste dame på langl¢ypa.jpgAnne Marit Bordal var kveldens raskeste dame i langløypa.

Bj¢rn Solbergseter raskest på langl¢ypa.jpgBjørn Solbergseter var raskest av alle i langløypa.