MennKvinnerSist oppdatert
Maraton
31. desember 2009
Halvmaraton
7. januar 2010
10 km
20. oktober 2009
5 km
31. desember 2009


Alle tider statistikker:
Maraton-menn Maraton-kvinner
Halvmaraton-menn Halvmaraton-kvinner
10 km-menn (1996-) 10 km-kvinner (1996-)

Klasserekorder:
5 km 10 km Halvmaraton Maraton

Løpskalkulatorer:
Aldersgraderte tider og prosentnivåer ut fra
veterantabellene (WAVA):
WAVA-94 kalkulator
WAVA-06 kalkulator


Rangeringer etter veterantabellene (WAVA):
2006(m) 2006(k) 2007 2008

Noen veteransider:
Norsk veteranfriidrett
Europeisk veteranfriidrett (EVAA)

Veteranstatistikkene omfatter 5-års klasser fra 40 år.
Resultater må være oppnådd i godkjente (kontrollmålte)
løyper. Eventuelle feil ved årets statistikker kan meldes
per epost: Maraton | Halvmaraton | 10 km | 5 km


Generelle kommentarer og spørsmål kan rettes til Kondis
kontoret på telefon 22609470 eller per epost Kondis.