Bilde1.gifkondis.no: Olav Engen

Fra 2014 er det påkrevd med lisens for alle deltagere i arrangementer i regi av lag tilknyttet Norges Friidrettsforbund. Vi har nedenfor oppsummert det som er viktigst for løperne.

I to informasjonsbrosjyrer kan du lese mye mer om lisensen og også hvordan dette skal håndteres av arrangører.

Lisens 2014

Informasjon for arrangører

Konsekvens for deg som deltager
Antagelig ikke så veldig stor. Dersom arrangørene beholder opprinnelig eller planlagt påmeldingsavgift vil lisensen komme som et 10-20 % påslag (untaksvis høyere eller lavere) - det blir altså 20 til 50 kroner dyrere, men du vil være forsikret. Du skal velge lisenstype ved påmelding. Forøvrig er alt merarbeid lagt til arrangørene.

Lisenstyper
Deltagere i arrangementer utenfor bane kan velge mellom helårslisens og engangslisens. Helårslisens krever at du er medlem av klubb tilsluttet NFIF, og vil være lønnsomt for alle som løper mer enn 10 løp per år hvis startkontingenten i gjennomsnitt er på ca. kr 400.

Helårslisens koster 375,- og har bedre forsikringsdekning enn engangslistensen. Med en utvidet helårslisens (700.-) har man betydelig større dekning ved behov for eventuelle operasjoner etter skade.

For det store flertall av mosjonister vil det være engangslisens som gjelder. Denne varierer fra 20 kroner til maksimalt 50 kroner avhengig av størrelsen på startkontingenten.

Innkreving
Denne avgiften må arrangørene kreve inn sammen med øvrig påmeldingsavgift til løp som arrangeres etter 1.1.2014.

Sentrumslopet-lisensinnkreving (536x145).jpgEksempel på hvordan dette skjer ser man f.eks. på Sentrumsløpets påmeldingsside der man ved påmelding må velge ett av lisensalternativene for å få meldt seg på, for de fleste betyr det engangslisens på 40 kroner. De som ønsker engangslisens skal velge dette, og her skulle det også vært et valg for de som allerede har slik lisens og plass til å legge inn lisensnummeret.

De som er påmeldt løp som arrangeres i 2014, og der arrangøren har åpnet påmelding i 2013 uten å ta høyde for lisensen (f.eks. Oslo Maraton), er i henhold til regelverket ikke startberettiget. Hvordan forbundet og arrangørene vil takle det gjenstår å se.

Her kan du kjøpe helårslisens (norsk.friidrett.no)
Foreløpig ligger denne meldingen på siden: Muligheter for å kjøpe helårslisens for 2014 vil åpne 1. oktober 2013.

Hvorfor lisens
I sin informasjonsbrosjyre (se link lenger opp) som NFIF sendte alle medlemsklubber 26. september begrunnes lisensen slik: Innføring av lisens er gjort etter modeller fra idretter som blant annet ski og sykkel, og er i all hovedsak gjort for å;

  •     Forsikre alle deltagere, funksjonærer og alle arrangement
  •     Gi Norges Friidrettsforbund mulighet for å styrke  aktivitetstilbudet
  •     Utvikle en god arrangementsløsning for alle arrangører

Tidligere kondis.no omtale av lisensen:
8.april: Kondis kritisk til Friidrettsforbundet
2.mai: Friidrettsforbundet reduserer lisensen

Forhåpentligvis får ikke lisensen noen negativ konsekvens på folks lyst til å delta i konkurranser.
I hvilken grad lisensen betyr at flere løp "flagger ut" gjenstår å se, men det får neppe noen synlig betydning for løperne og den samlede prisen for å delta i konkurranser.

Bildet nedenfor er fra Sentrumsløpet 2013 (foto:Per Inge Østmoen). Arrangøren, BUL, må i 2014 betale videre ca. kr 450.000 i engangslisenser til Friidrettsforbundet om deltakelsen blir den samme som i 2013.

folkehavet_sentrumsloepet_per_inge_oestmoen_F6C0549.jpg