Ingressbildet: Fra starten av eliteklassen for damer. Foto: Kjell Vigestad


Kondis har fulgt Birken:
Omtale og mange bilder

Pall_herrer_A20G2081 Birkebeinerløpet:
 Som i fjor: Veronika Blom og Weldu Negash vant Birkebeinerløpet 

Birk_lopet-239_VinnerHalvBi HalvBirken løp:
 Gunhild Halle pluss far og sønn Nyquist best i HalvBirken 


 

 

 
 
 

Samleside med kondis.no-reportasjer fra Birkebeinerløpet de siste årene


PRESSEMELDING FRA BIRKEN:

UltraBirken var vinneren

På arrangørens nettside kan vi lese at UltraBirken var den store vinneren prosentmessig med nesten dobling fra i fjor. Det høres kanskje ikke så mye ut med 171 fullførende, men dette løpet har alle muligheter for å vokse seg stort. På samme måtte som BirkeBeinerrittet og Birkebeinerennet foregår det alle meste av konkurransen i vakkert fjellterreng. Samtidig er ikke 61 kilometer lenger enn at alle godt trente løpere kan klare dette.

Birkebeinerløpets 21 km hadde omtrent samme oppslutning som i fjor, mens HalvBirken løp hadde en økning på over 20 prosent. Det var også få løpere som brøt. Godt vær og flotte forhold i løypa satte en herlig ramme for årets løp og landeveisritt.

Det er veldig viktig for oss å få godvær. Det gjør noe med hele stemningen både blant deltakerne og funksjonærene, og det gjør noe med omdømmet vårt, sier Ingunn Rønningen Kleven, som er informasjonsansvarlig i Birken.

Litt nedgang for LandevegsBirken
LandeveisBirken hadde en liten nedgang fra i fjor, men flere påmeldte til HalvBirken landevei. På UngdomsBirken landevei var tallene omtrent som i fjor. Men rammen rundt landeveisarrangementene fikk en boost av å ligge på samme dag som Birkebeinerløpet.

Vi prøvde med dette å gi landeveisrittet mer liv og stemning, og det tror jeg vi har oppnådd, sier Rønningen Kleven.

Deltakertall 2014:
Tall sammenstilt av kondis.no:

Birkebeinerløpet - deltakelsen de siste fire årene
(Med oppdaterte deltakertall fra Birkebeinerløpet 2014)

Løpere i mål Menn Kvinner Totalt Menn Kvinner Totalt Totalt Totalt
År 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2012 2011
Birkebeinerløpet 3773 2059 5832 4013 2049 6062 5741 6129
Halvbirken 216 714 930 174 586 760 658 718
Ungdomsbirken 426 330 756 472 291 763 718 676
Ultrabirken 140 33 173 80 22 102 77 138
Sum 4555 3136 7691 4739 2948 7687 7194 7661
Barnebirken     600     611 788 750
Totalt     8291     8298 7982 8411


Vi ser at deltakelsen i Birkebeinerløpet er stabil. I 2011 og 2012 gikk løpet om høsten lørdagen før Oslo Maraton. Flyttingen ser ut til å ha hatt liten innflytelse på deltakelsen utover at litt færre barn stiller opp etter flyttingen. Det er kanskje fordi det siste helg før skoleferien er mer som konkurrerer om oppmerksomheten for barna enn en litt roligere helg i september.

Det er også en tendens til at litt færre menn og litt flere kvinner deltar.