Feil: Rune Log mener det er feil å kreve lisens av mosjonistene. (Foto: Thomas Hetland)


I et åpent brev til administrasjonen og styret i Norges Friidrettsforbund spør Rune Log hva NFIF vil foreta seg i forhold til klubber som nekter å betale inn lisensen. Rune Log er tilknyttet Bryne Friidrettsklubb som  sportslig leder, webansvarlig, styremedlem, og leder for mosjon og veterangruppa.

Lisensfri karusell
Rune Log arrangerer en mosjonskarusell som heter Onsdagstempo. Her koster det 20 kroner per deltaker å være med, og løpet er åpent for alle. Nå vil han fortsette å arrangere Onsdagstempo også i 2014 uten å kreve inn lisens. 

– Onsdagstempo er en fin måte å rekruttere folk inn i friidrettsklubben på. Dette er et rimelig lavterskeltilbud uten forhåndspåmelding, og jeg synes det vil være synd om vi skal måtte doble prisen på grunn av lisensen, sier Log. Han understreker at han er helt imot å pålegge den jevne mosjonist å betale lisens for å løpe.

LES OGSÅ: Sentrumsløpet gal skyteskive for boikott

– Jeg ønsker ikke at dette løpet skal være lisensbelagt, og hvis det blir en sanksjonsmulighet mot klubben min, må jeg trekke meg, sier han, og legger til at han ikke ønsker å skade verken friidretten eller utøverne når han unnlater å kreve inn lisensen.

– En klargjøring av hvilke reaksjoner som vil komme fra forbundet ved brudd på lisensreglene, vil derfor gjøre det enklere for styrer og valgkomite å finne erstattere, sier han.  

Ingen gullgruve
Løpet er økonomisk ingen gullgruve for klubben. Etter 11 løp har de hatt inntekter på 2000 kroner som i sin helhet har gått til å dekke kostnadene som for eksempel innkjøp av nytt batteri til tidtakerklokka, bytte av batteriet hos urmaker og innkjøp av papirruller. Inntektene fra løpet har ikke vært til berikelse for de som driver.  

LES OGSÅ: Samlet 150 underskrifter mot lisensen

Dersom klubben og utøverne i klubben må lide for at han ikke krever inn lisens i forbindelse med Onsdagstempo, mener Rune Log at han må trekke seg fra sine verv og arrangere løpet på privat basis. 

– Det er mange ildsjeler der ute som deler min bekymring og som er svært irriterte. Jeg har derfor tenkt å informere tillitsvalgte i det ganske land om at de bør trekke seg fra alle tillitsverv i friidrettsklubber dersom de er motstandere av lisensen. De kan heller starte alternative klubber på privat basis, sier Rune Log.

Ingen kommentar fra forbundet
Kondis.no har spurt Friidrettsforbundet hvilke sanksjonsmuligheter de tenker å iverksette mot de som unnlater å betale inn lisensen, og hvordan de ser for seg å kontrollere om arrangørene retter seg etter lisensvedtaket. 

Forbundet ønsker ikke å gi noen kommentar rundt dette til kondis.no, men skriver i en e-post at de vil svare Rune Log direkte. 
 

LES OGSÅ: Kystløpet får mindre å gi til veldedighet
LES OGSÅ: Friidrettsforbundet tar til motmæle


DETTE ER LISENSSAKEN

  • Norges Friidretts Ting vedtok 16. mars å innføre lisens i mosjonsløp arrangert av friidrettsklubber.
  • Deltakere som er medlem av en friidrettsklubb, tilbys å løse årslisens. Alle andre deltakere må betale engangslisens for hvert løp de stiller i.
  • Engangslisenser skal betales samtidig med startkontingenten, og arrangøren er forpliktet til å foreta lisenssjekk av de som hevder de har betalt årslisens.
  • Barn på 12 år eller yngre har gratis lisens.
  • Tinget vedtok følgende satser for lisensen: Årslisens på 375 kroner alternativt engangslisens på 25 % av startkontingenten, begrenset oppad til 100 kroner. Forslaget var på 150 kroner. Engangslisensen for stafetter skal være 10 kroner per deltaker og maksimalt 150 kroner.
  • Etter massiv motstand mot lisensen fra blant annet Kondis, ble toppsatsene for lisens redusert til 50 kroner, videre ble lisenssatsen gjort trappevis istedenfor å være en prosentvis del av startavgifta.
  • Per i dag er prisene for engangslisens på 20 kroner om startkontingenten er under 100 kroner, 30 kroner for startkontingenter mellom 100 og 250 kroner, 40 kroner for kontingenter mellom 250 og 400 kroner, og 50 kroner for løp med startkontingent på over 400 kroner.
  • Ordningen med lisens trer i kraft fra 2014.