Lisenssaken opprører løpere og arrangører
Debatten om lisenssaken (se sak nederst på siden) har fått flere løpere til å hamre på tastene på tastaturet og kommentere saken på nett.

Frode Klevstul skrev 17. oktober  på sin blogg chronicles.no innlegget: Boycott Sentrumsløpet 2014. Han ønsker å boikotte Sentrumsløpet med utgangspunkt i at han var i mot lisensordningen som skal gjelde for alle løp arrangert av friidrettsklubber f.o.m. 2014. BUL, som arrangørklubb for Sentrumsløpet, gikk på friidrettstinget sterkt mot innføring av engangslisensen. Når Klevstul likevel velger ut Sentrumsløpet som boikottobjekt, så er det fordi Sentrsumsløpet var det første løpet som lojalt følger opp tingvedtaket og krever inn engangslisens og selger forbundets helårslisens.

Innlegget har ført til ikke mindre enn 93 kommentarer fra 21 personer. Blant de som har kommentert finner vi ikke bare løpere men også en rekke arrangører. Dette har ført til at det bl.a. planlegges et alternativt løp på Sentrumsløpsdagen.

Kondis.no skrev om saken 25.oktober og NFIF kom med svar på lisenskritikken samme dag. Svaret til NFIF har blitt kommentert av en rekke personer i kommentarfeltet. Se her.
 

Tidsskriftet Fysioterapeuten

        Fysioterapeuten.jpg

Norges største fagtidsskrift for fysioterapeuter kommer ut med 11 numre i året. Fysioterapeuten er et nivå 1-tidsskrift med ekstern fagfellevurdering, og publisering av vitenskapelige originalartikler  gir publikasjonspoeng.  
Skriver  vitenskapelige artikler som er fagvurdert og indeksert i  NORARTAMEDPEDro og SveMed+. 

Fysioterapeuten oppsummerer debatten så langt
På hjemmesiden til Fysioterapeuten skriver fagredaktør i tidsskriftet Fysioterapeuten John Henry Strupstad, en av Norges beste langdistanse og ultraløpere, om lisenssaken. Han oppsummerer punktene i svaret som Charlotte Svensen, kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund kom med overfor blogginnlegget til Frode Klevstul. Her er noe av det kommunikasjonssjefen skrev:

 • Overskuddet som kommer fra lisens skal i sin helhet gå til å styrke aktivitetstilbudet over hele landet
 • Ved å opptre samlet, får vi gunstige betingelser som kommer alle mosjonsløpere og arrangører til gode. Vi skal utarbeide gode terminlister for mosjon, arrangørene får fri tilgang til gode skreddersydde påmeldingsløsninger og arrangørene vil også bli ansvarsforsikret

Motargumentene øker i antall
​Deretter lister Strupstad opp et utvalg motargumenter som har kommet frem i kommentarer på nettet, deriblant:

 • Løpsarrangementene i Norge i dag fungerer tilfredsstillende
 • Utfyllende terminlister finnes allerede flere steder, blant annet på kondis.no

På spørsmål fra kondis.no uttaler John Henry Strupstad at Fysioterapeuten har hatt flere saker om folkehelsen  i det siste og ønsket å formidle denne debatten ut til sine lesere.

 

Du kan lese innlegget på  Fysioeterapeuten sin side.

Aktuelle artikler på kondis.no:  
Maner til boikott av «lisensløp»
NIF med svar på lisenskritikken

 

DETTE ER LISENSSAKEN

 • Norges Friidretts Ting vedtok 16. mars å innføre lisens i mosjonsløp arrangert av friidrettsklubber.
 • Deltakere som er medlem av en friidrettsklubb, tilbys å løse årslisens. Alle andre deltakere må betale engangslisens for hvert løp de stiller i.
 • Engangslisenser skal betales samtidig med startkontingenten, og arrangøren er forpliktet til å foreta lisenssjekk av de som hevder de har betalt årslisens.
 • Barn på 12 år eller yngre har gratis lisens.
 • Tinget vedtok følgende satser for lisensen: Årslisens på 375 kroner alternativt engangslisens på 25 % av startkontingenten, begrenset oppad til 150 kroner. Engangslisensen for stafetter skal være 10 kroner per deltaker og maksimalt 150 kroner.
 • Etter massiv motstand mot lisensen fra blant annet Kondis, ble toppsatsene for lisens redusert til 50 kroner, videre ble lisenssatsen gjort trappevis istedenfor å være en prosentvis del av startavgifta.
 • Per i dag er prisene for engangslisens på 20 kroner om startkontingenten er under 100 kroner, 30 kroner for startkontingenter mellom 100 og 250 kroner, 40 kroner for kontingenter mellom 250 og 400 kroner, og 50 kroner for løp med startkontingent på over 400 kroner.
 • Ordningen med lisens trer i kraft fra 1.1.2014.