Det skriver president Tim Bennett i sin leder i siste Kondis.


Bildet:
Kampvillig: Kondispresident Tim Bennett lover at siste ord ikke er sagt i lisenssaken. (Foto: Runar Gilberg)


 

Her kan du lese lederen i sin helhet:
1.1.2014 kommer engangslisensen, eller mosjonsskatten som nok er et bedre navn. Kondis har jobbet med dette, og vi har klart å halvere selve avgiften, noe som  i seg selv er bra. Men skal vi stå på mosjonistens side – og det skal vi jo – så er vi ikke i mål ennå.

Jeg har lest mye om dette og sett mange formuleringer der det blant annet vises til at dette er lykkelig innført i både sykkel og ski. Det er vel og bra det, men kan sykkel og ski sammenlignes med løping? Da tenker jeg på forsikringsaspektet som også er dratt frem.

Det er helt klart mye farligere og mye mer utstyr involvert i både sykkel og ski. Risikoen for å få en tilsvarende trøkk i et løp er nok mikroskopisk.

Jeg mener også at en mosjonsløper er noe helt annet enn en skiløper eller syklist. Mosjonsløperen er mannen/kvinnen i gata, som en dag bestemmer seg for å bruke joggeskoene sine til noe annet enn bare å gå. Løping er noe som ikke krever masse utstyr, og sånn sett er løping en aktivitet for hvermansen.

Torpedert
Senest i dag har jeg hørt om en sånn historie der en person skal løpe sitt første løp søndag, og vedkommende trenger bare joggesko.  Alt det Kondis har jobbet for i mange år, nemlig utbredelse av og tilrettelegging for løping, blir på mange måter torpedert av et forbund som i 2014 forsiktig har budsjettert med 5,2 millioner kroner i lisensinntekter det første året. Det er ganske mye penger!
 

Forbundet skal altså «tjene» 5,2 millioner på at en del av den norske befolkningen gjør noe for sin egen helse. Det høres i mine ører veldig feil ut.  Det er noe som er galt når investering i egen helse skal straffes. Fra mitt ståsted finnes det ingen gode argumenter for  engangslisens. 

Et annet aspekt er økonomien for den enkelte og ikke minst for familiene. Hva hvis to voksne og to barn skal delta i det samme løpet? Per i dag vil det bety en samlet startkontingent som vil være 160 kroner dyrere etter 1.1.2014. Eksemplet er hentet fra en arrangør som allerede har innført lisensen. Er det forenlig med god helsepolitikk?
 

Kondis har i alle år gått i bresjen for at flere skal løpe - fordi løping er god og enkel mosjon. Vi har støttet opp om arrangører som har slitt, vi har tilrettelagt og innført standarder, og mener at vi har vært gode. I løpet av alle disse årene så har ikke forbundet gjort noe som helst for mosjonsløpingen. Selv ikke på klubbnivå har de bidratt særlig mye, og grasrota i norsk løping har ikke vært interessant nok - før nå. For nå ser man pengene i dette. Friidrettsforbundet har sagt at de vil sitte igjen med 2 millioner som REN inntekt for 2014, ut fra totalbeløpet over. Ergo sponser den norske mosjonsbølgen forbundet med 2 millioner, satt litt på spissen, men riktig nok likevel.

Alt dette vil også ramme de små og store arrangørklubbene som hvert eneste år står på i sitt lokalmiljø. For disse klubbene er det en kjærkommen inntekt å arrangere løp. Mange av disse klubbene er også trofaste medlemmer av forbundet. De vil nå kunne miste det lille overskuddet løpene gir til klubbkassa, et overskudd som brukes på klubbarbeidet.  Dette er dårlig politikk og feil signaler fra sentralt hold - og i hvert fall ikke noe som bygger opp og motiverer medlemsklubbene i Norges Friidrettsforbund.
 

Jeg kan skrive lenge og mye om dette. Jeg kan vri tankene mine ut og inn – for å prøve å finne noen gode argumenter for lisensen. Men jeg klarer det ikke, for de gode argumentene finnes ikke.

Det har vært stunder hvor jeg har vært tilbøyelig til å tro på noe av dette, at pengene forbundet tjener går tilbake til idretten og grasrota. Det hadde vært bra det – og sånn sett noe positivt. Men uansett kan ikke det gjøres ved at vi vanlige, dødelige mosjonister må betale en avgift for hvert løp vi løper.  

Mosjonsløping for alle

Det finnes lisensordninger innenfor mange idretter, helt sikkert de fleste, og det ser jeg ikke noe galt i. Men mosjonsløping er noe helt annet! Mosjonsløping er noe alle kan gjøre og som ikke krever en masse utstyr og risiko. Mosjonsløping er rett og slett den enkleste veien til god helse.  Selv min gamle mor kunne ha gjort det. Men hun kunne helt klart ikke begynt med terrengsykling sånn uten videre. Der ligger forskjellen.

Nå snakkes det om ulike måter dette kan stoppes på. Vi i Kondis skal heller ikke ligge på latsiden lenger. Vi burde ha agert enda bedre tidligere, men håpet at klubbene selv ville gjøre noe også. Den diskusjonen får vi ta senere. Boikott er en aksjonsform som dukker opp.  Jeg har sett at det har vært diskutert i flere sammenhenger og ser at det kan ha noe for seg.  

Vær trygg på at siste ord ennå ikke er sagt i denne saken!
Og nå tar jeg på meg joggeskoene mine og går ut i høstsolen, enkelt og greit …

Tim Bennett
Kondis-president

LES OGSÅ: Kystløpet får mindre overskudd å gi til veldedighet

LES OGSÅ: Fysioterapeuten summerer opp lisenssaken


DETTE ER LISENSSAKEN

  • Norges Friidretts Ting vedtok 16. mars å innføre lisens i mosjonsløp arrangert av friidrettsklubber.
  • Deltakere som er medlem av en friidrettsklubb, tilbys å løse årslisens. Alle andre deltakere må betale engangslisens for hvert løp de stiller i.
  • Engangslisenser skal betales samtidig med startkontingenten, og arrangøren er forpliktet til å foreta lisenssjekk av de som hevder de har betalt årslisens.
  • Barn på 12 år eller yngre har gratis lisens.
  • Tinget vedtok følgende satser for lisensen: Årslisens på 375 kroner alternativt engangslisens på 25 % av startkontingenten, begrenset oppad til 150 kroner. Engangslisensen for stafetter skal være 10 kroner per deltaker og maksimalt 150 kroner.
  • Etter massiv motstand mot lisensen fra blant annet Kondis, ble toppsatsene for lisens redusert til 50 kroner, videre ble lisenssatsen gjort trappevis istedenfor å være en prosentvis del av startavgifta.
  • Per i dag er prisene for engangslisens på 20 kroner om startkontingenten er under 100 kroner, 30 kroner for startkontingenter mellom 100 og 250 kroner, 40 kroner for kontingenter mellom 250 og 400 kroner, og 50 kroner for løp med startkontingent på over 400 kroner.
  • Ordningen med lisens trer i kraft fra 1.1.2014.

LES OGSÅ: Maner til boikott av «lisensløp»
LES OGSÅ: NFIF med svar på lisenskritikken