Fra venstre: Martine Kongsten (Ski IL) 9.23, fulgt av Ine
Hovi(Ås IL) 9.25 og Heidi Weng (IL Driv) 9.27 (Martine og Hei løper begge i 15-16 år).
Stian Stensland raskest av gutta
F.v: Sverre Magnus Huse(2.) 7.57, Stian Stensland(1.) 7.51 og Håvard
Lucasen(3.), 7.59 alle Ås IL