Bildet:
Fått svar: Rune Log fikk mandag denne uka svar fra Friidrettsforbundet som forventer at han følger vedtaket fra Friidrettstinget. (Foto: Thomas Hetland)Rune Log sendte tidligere denne måneden et brev til Friidrettsforbundet der han spurte om hvilke sanksjoner de ville iverksette mot arrangører som ikke krevde inn lisensen. Nå har han fått svaret.

Forventer lydighet
Her skriver Friidrttsforbundet at de ikke har vedtatt noen sanksjoner mot arrangører som ikke vil kreve inn engangslisens fra sine deltakere. 

– Vi har ikke vedtatt noen konsekvenser, og håper vi slipper å gjøre det. Vi vil heller finner løsninger gjennom dialog, skriver de i en e-post til Rune Log.

De skriver videre at de forventer i en demokratisk organisasjon at medlemmer forholder seg til vedtakene som er gjort, slik man forplikter seg til som medlemslag. 

Dette gir lisensen tilbake
Friidrettsforbundet har gitt en grundig orientering til kondis.no på hva lisenspengene skal gi tilbake til arrangørene og utøverne. 

Også i e-posten til Rune Log presenterer de hva lisensen skal gi av goder. 

– Gjennom lisensen vil ditt løp være ansvarsforsikret, og deltakere samt funksjonærer vil være forsikret. I tillegg vil du ha mulighet til å benytte online påmelding i forkant om det skulle bli aktuelt for deg, skriver de.

(NFIF har forhandlet fram en rabattert pris for sine løpsarrangører ved bruk av et påmeldingssystem levert av firmaet Cotech AS)

Ikke bestemt seg
Rune Log, som er sportslig leder, webansvarlig, styremedlem og leder for mosjon- og veterangruppa i Bryne Friidrettsklubb, ble ikke overbevisst etter e-posten fra forbundet.

– Jeg er ikke overrasket over svaret, men må nok tenke meg litt mer om før jeg bestemmer meg for om jeg trekker meg fra verv i klubben, sier han. 

Rune Log arrangerer løpskarusellen Onsdagstempo med en startkontingent på 20 kroner. Løpene mener han er et godt rekkrutteringstiltak for Bryne Friidrettsklubb, og han er bekymret for hva lisenskostnadene vil få av konsekvenser for deltakelsen.

LES OGSÅ: Kondispresidenten hardt ut mot lisensen
 

DETTE ER LISENSSAKEN

  • Norges Friidretts Ting vedtok 16. mars å innføre lisens i mosjonsløp arrangert av friidrettsklubber.
  • Deltakere som er medlem av en friidrettsklubb, tilbys å løse årslisens. Alle andre deltakere må betale engangslisens for hvert løp de stiller i.
  • Engangslisenser skal betales samtidig med startkontingenten, og arrangøren er forpliktet til å foreta lisenssjekk av de som hevder de har betalt årslisens.
  • Barn på 12 år eller yngre har gratis lisens.
  • Tinget vedtok følgende satser for lisensen: Årslisens på 375 kroner alternativt engangslisens på 25 % av startkontingenten, begrenset oppad til 100 kroner. Forslaget var på 150 kroner. Engangslisensen for stafetter skal være 10 kroner per deltaker og maksimalt 150 kroner.
  • Etter massiv motstand mot lisensen fra blant annet Kondis, ble toppsatsene for lisens redusert til 50 kroner, videre ble lisenssatsen gjort trappevis istedenfor å være en prosentvis del av startavgifta.
  • Per i dag er prisene for engangslisens på 20 kroner om startkontingenten er under 100 kroner, 30 kroner for startkontingenter mellom 100 og 250 kroner, 40 kroner for kontingenter mellom 250 og 400 kroner, og 50 kroner for løp med startkontingent på over 400 kroner.
  • Ordningen med lisens trer i kraft fra 2014.