Vignett-kondiskommentaren.jpgDette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribenten sin mening.


Det store arrangørdilemmaet 

Covid19-pandemien skaper fortsatt stor usikkerhet for de mange arrangørene av løp i 2021, ikke minst løpene i første halvår.

Dette er en helt annen type usikkerhet enn den løperne kjenner på, for dem får det ingen egentlige konsekvenser utover at det er kjedelig med «enda et utsatt, avlyst eller virtuelt arrangement»

Løpsarrangørene har litt mer å tenke på. Jo tidligere på året man har planlagt løpsarrangement, jo mer usikkert. Jo større løp, jo vanskeligere avveininger.

Lite er mer slitsomt enn usikkerhet. Slik sett er det å avlyse en grei beslutning, da vet man hva som skjer. Men, det er jo ikke det man ønsker.

Hovedfokuset må hele tiden være å ikke bidra til å spre Covid19 ytterligere. Det er ikke mest synd på løpere og arrangører dersom et løp må avlyses, det er de som smittes og opplever konsekvenser det er mest synd på.

Likevel; arrangører lever med et dilemma der de må velge mellom:

  • Avlysning
  • Virtuelt løp
  • Utsettelse
  • Redusert deltagelse
  • Spesialtilpasset arrangement
  • Invitere som vanlig og håpe det ordner seg før arrangementsdatoen

Jeg er selv løpsleder, blant annet for et av Norges største ultraløp som etter planen skal arrangeres med 400 deltagere siste helgen i juni. Dette er et A-B løp med busser involvert og relativt trang arena.

Det er lett å tenke at det er mer enn 6 måneder til arrangementet, og innen da er nok situasjonen tilnærmet normalisert. Det er også der klubben befinner seg i dag, vi planlegger for et normalt arrangement. Men, jeg stresses ved tanken på at det likevel ikke kan arrangeres som planlagt.

Hva er evt plan B og plan C?
Når må avgjørelser tas?
Når påløper ikke reversible kostnader?
Hvordan påvirkes vi av leverandørers utfordringer?

Jeg trenger en pålitelig spåkone eller spåmann som kan fortelle meg hvordan smittesituasjonen er i slutten av juni, en pålitelig spådom som kan ta vekk usikkerheten og hjelpe oss å ta endelige arrangementsbeslutninger allerede nå. Dessverre er det ingen som kan spå noe sikkert om dette.

Gjennom 2020 har vi sett at tilsynelatende identiske arrangementer har taklet Covid19-situasjonen ulikt. For noen arrangører har det handlet om å få til mest mulig innenfor gjeldende smitteregelverk, for andre har det vært utenkelig å arrangere med den grad av smittefare som uansett vil være tilstede. Slik blir det nok også utover våren 2021 også.

Jeg håper de som hadde planlagt deltagelse i et løp som avlyses forstår denne usikkerheten, og respekterer de arrangørene som velger å avlyse helt eller endrer til virtuelle løp.

En massiv utsettelse av løp fra våren til høsten tror jeg vil være uheldig – noe jeg også var inne på i en kommentar til fjorårets situasjon. Dette gjelder de store og mellomstore løpene der man gjennom år har tilpasset arrangementene til «konkurrenter» i samme distrikt – og der evt flytting i tilfelle bør ta maksimalt hensyn til opprinnelig terminfestede løp i perioden.

  • Nå er nesten all konkurranseaktivitet stoppet.
  • Vaksinering er så vidt kommet i gang.
  • Det er et lys i enden av tunnelen, men tunnelen er nok lenger enn de fleste ønsker.

Det er derfor all grunn til å tro at arrangørers dilemma fortsetter i enda mange måneder; skal man avlyse, skal man endre til virtuelt løp, skal man utsette, skal man gjøre tilpasninger….

Jeg håper alle respekterer den beslutningen arrangøren tar, det er jo ikke noe man heller vil enn å arrangere det planlagte løpet, men det må altså skje så smittesikkert som overhodet mulig.  I noen tilfeller vil nok det medføre avlysning av løp som i ytterste konsekvens kunne vært tilpasset regelverket, men der arrangøren likevel ikke vil ta ansvaret for gjennomføringen.

Lykke til alle som skal arrangere.
Lykke til alle som skal løpe.
Året starter ikke helt som vi ønsker, men det slutter forhåpentligvis slik vi ønsker.

 

Olav Engen (70) er for tiden nettredaktør i Kondis. Han har vært lokalredaktør (Romerike) for kondis.no siden 25. oktober 2004 og er også redaktør på ultrasiden. Den idrettslige bakgrunnen startet med røykestopp og orienteringsløp i 1978 og inneholder over 2100 dokumenterte konkurranser, halvparten o-løp, resten veg- og terrengløp med forkjærlighet for ultraløping siden 2005. Han er medlem i NFIFs ultraløpsutvalg og leder av Romerike Ultraløperklubb.


 

Kondis trenger din støtte
Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.

Bli medlem og få mange medlemsfordeler!

Gi en gave:
Vårt kontonummer er: 1503.35.18541
Vipps: 125957