I motsetning til sommerversjonen av Hamarkarusellen, går vinterutgaven i en og samme 5 km-løype på opplyste gang- og sykkelveier i Prestrudområdet på Hamar. I tillegg til en oppgradering og kontrollmåling av løypa, blir det også live resultatservice til og med med mellomtider på EQ Timing. I og med at samme kontrollmålte 5 kilometer benyttes i alle løpene, er årets vinterkarusell ypperlig egnet  som testløp. Resultatene vil dermed også være gyldige på offisielle statistikker.  

Pål-Erik Lang¢igjelten.jpg
Pål-Erik Langøigjelten og TietoEvry BIL er forsatt sentral i den tekniske gjennomføringen som her i 2017. (Foto: Rolf Bakken) 

Løypen går i hovedsak på skjermet gang og sykkelvei, samt noe fortau i lavt trafikkerte gater med noen kryssende sideveier. Det er gatelys på hele strekningen, og underlaget brøytes/strøs normalt ved behov. I Prestrudhallen er  det  fellesareal for nummerutdeling og enkel servering og toaletter, men det anbefales å komme ferdig skiftet og dusjen må tas hjemme.

Sosialt i Prestrudhallen.jpg
Sosial samling etter løpet i foajen i Prestrudhallen. (Foto: Rolf Bakken)

Arrangørene, Innlandet Bedriftsidrettskrets i samarbeid med TietoEvry BIL og SI Aktiv Elverum/Hamar,  ønsker alle hjertelig velkommen uansett ambisjoner: Gående (uten tid/med tid), løpende (uten tid/med tid), «konkurrere med meg selv», «slå naboen» og aktive resultatorienterte super-mosjonister og -løpere!

L¢ypekart.jpg
Kart over den faste løypa i alle 6 løp i Hamarkarusellen Vinter sesongen 2021/22: Beskrivelse: Start og mål ved Prestrudhallen. Løypa følger gangvei mot Snekkerstufeltet, men knekker av til venstre før undergangen og følger gangvei langs Furubergvegen/Kornsiloveen hele veien rundt til Storhamarsenteret og videre langs Norsk Tipping. Benytter fortau i Store Prestrudveg, før man på nytt tar skjermet gangvei retning Alfs Prøysens veg. På fortau ned Alf Prøysens veg, før man kommer inn på gangvei igjen og forbi Prestrud skole til man passerer start/målområdet hvor det registreres mellomtid. Videre på gangvei mot Furubergveien og inn på samme gangvei og løype som man benyttet den første kilometeren, nå i motsatt retning. Følger denne til mål. Samlet lengde er nøyaktig 5 kilometer. 

Løypeprofil.pngLøypa har en høydeforskjell på 35 meter med  stigning fra 1 til 2,5 km med påfølgende helling fram til 4 km. 

Utfyllende info:
Bedriftidrettskretsens nettsider
Hamarkarusellen Vinter på Facebook
Påmelding og deltakerlister
Hamarkarusellens Vinter 5K Strava-segment

Kondis.no:
Samleside for Hamarkarusellen (tidl.Gå-Joggen) Vinter 
Hamarkarusellen Vinter på terminlista
 
Kondis trenger din støtte
Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.

Bli medlem og få mange medlemsfordeler!

Gi en gave:
Vårt kontonummer er: 1503.35.18541
Vipps: 125957