Den registrerte deltagelsen i norske maratonløp ble i fjor for første gang på over 7000 deltagere. Sammenliknet med 2014 hvor det ble registret 6299 deltagere, utgjør dette en økning på 11.3 %. Som det fremgår hadde nesten alle de større løpene betydelig flere deltagere enn i 2014, som Bergen City Maraton og Trondheim Maraton, hvor økningen var på henholdsvis 24.3 % og 42.3 %. 

Oslo Maraton hadde med 2392 deltagere en  økning på 5.2 % og er fortsatt det klart største maratonløpet. I internasjonal sammenheng kommer Oslo Maraton nå på 170. plass på ARRS sin liste over de maratonløpene som hadde flere enn 1000 deltagere i 2015. Det kan også registreres at lavterskelløp som Ribbemaraton og Påskeharemaraton hadde kraftig økning i deltagelsen i fjor.. 

Deltagelsen fordeler seg på 56 maratonløp og ultraløp med innlagt maraton som sto oppført på Kondis sin terminliste for 2015 mot 49 løp i 2014. Av de 56 løpene var det 15 med flere enn 100 deltagere mot 10 i 2014, 34 med fra 100 til 10 deltagere, og 7 med færre enn 10 deltagere.

Når det gjelder vinnertider ble de beste tidene oppnådd av etiopiske Taye Babeker Tirfea som vant Oslo Maraton på 2.20.49 og av Rebecca Hilland som vant desemberløpet i Maratonkarussellen på 2.48.47.


Deltagertall (antall fullførende) og vinnertider i norske maraton 2015:

 

         Vinnertider      Deltagere  
  Menn Kvinner 2014 2015 Endring (%)
Oslo Maraton 2.20.49  2.52.35 2273 2392 5,2
Midnight Sun Marathon 2.26.15 2.49.07 601 703 17,0
Nordmarka Skogsmaraton 2.47.14 3.09.52 551 586 6,4
Bergen City Marathon 2.43.36 3.05.16 399 496 24,3
Trondheim Maraton/NM 2.25.49 2.49.04 167 243 45,5
Ribbemaraton 3. juledag 3.25.11 3.42.02 120 171 42,5
Jessheim 6-dagers all dager (*) 165
Stavanger Maraton 2.51.47 3.06.54 139 152 9,4
Bislett 50k/42k (*) 2.34.27 2.58.57 92 143 55,4
Jessheim Vintermaraton 2.41.53 3.19.18 109 132 21,1
Hardangervidda Maraton 3.43.53 4.36.12 143 129 -9,8
Fredrikstad Maraton 2.42.44 3-16.51 108 108 0,0
Fjellmaraton 2.47.03 3.16.40 97 107 10,3
Holmestrand Maraton 2.49.11 3.17.00 91 97 6,6
Karmøy Maraton 2.49.55 3.13.26 83 88 6,0
Påskeharemaraton 3.17.52 3.35.47 39 71 82,1
Trollheimen Fjellmaraton      4.04.50 4.43.13 68
Telemarks Tøffeste 4.21 5.39 54 67 24,1
Ringeriksmaraton 2.53.27 3.47.37 80 66 -17,5
Påskemaraton, Drammen 2.42.53 3.14.29 46 64 39,1
Magni Maraton nr. 1-9 55
Bergen Maraton/Maratonkar., okt. 2.44.19 3.13.43 69 53 -23,2
Spitsbergen Maraton 2.59.50 3.41.51 55 53 -3,6
Kongsvinger Maraton 2.44.51 3.27.41 59 52 -11,9
Bergen Ultra/Maratonkar., apr. (*) 2.43.15 3.14.09 86 51 -40,7
Farsund Maraton 2.35.49 3.20.45 47 51 8,5
Jølster Maraton 2.42.52 3.35.22 45 48 6,7
Maratonkarusellen, feb. 2.40.15 3.34.09 52 44 -15,4
Hornidalsvatnet Maraton 2.47.53 3.08.42 24 43 79,2
Unionsmaraton 2.45.50 3.27.11 35 41 17,1
Maratonkarusellen, jan. 2.39.43 4.18.14 50 38 -24,0
Maratonkarusellen, des. 2.39.27 2.48.47 63 37 -41,3
Suleskard Maraton 3.17.30 3.39.41 35 35 0,0
Steinsland bygdemaraton 3.09.26 3.52.21 27 33 22,2
Grimstad Maraton 2.59.49 3.50.29 39 32 -17,9
Vestfold Maraton 3.07.24 3.33.18 30 30 0,0
Kickmaster Ultra Maraton, 10. mai (*) 2.58.26 3.27.20 29 28 -3,4
Bergen Skogsmaraton 3.05.47 3.27.05 42 27 -35,7
Møkster Maraton 2.49.42 4.16.13 16 27 68,8
Mandalsmaraton 3.00.45 3.24.17 33 24 -27,3
Ålesund Maraton 2.43.19  3.54.49 21 23 9,5
Risør Maraton 2.55.38 4.02.16 21
Nyttårsmaraton, Ålesund 2.39.38 3.46.15 20 19 -5,0
Undheim 6-timers (maraton) 2.54.35 4.17.47 40 16 -60,0
Hadsel Maraton 2.43.53 3.09.48 19 15 -21,1
Florø Maraton Rett Vest 2.52.35 3.59.23 9 15 66,7
Alstahaug Maraton 3.08.46 3.37.57 12 14 16,7
Nordvest Maraton 2.56.14 3.25.18 16 8 -50,0
Sekken Open Maraton 3.34.52 4.27.39 .. 7
Kickmaster Ultra Maraton, 24. mai (*) 3.12.12 3.40.24 11 7 -36.4
Hitra Maraton 3.26.04 3.29.18 16 6 -62,5
NM 100 km  (maraton)    2.50.02 3.35.42 5
Telebonden fjosmaraton   2.51.52 3
Torghatten Maraton      3.11.39 1
Sum deltagelse     6299 (&) 7010  

 

(*) Ultraløp med innlagt maraton
(&) Omfatter også løp som ikke gikk i 2015. 

Mer om maratondeltagelse: Deltagelse i norske maraton 2014