Deltakertall i norske maratonløp i 2010:


 

Maraton Deltagere
Oslo Maraton 1613
Nordmarka Skogsmaraton 435
Midnight Sun Marathon 404
Stavanger Maraton 94
Det Norske Fjellmaraton 89
Fredrikstad Maraton 84
Romerike 6-timers (*) 83
Bergen Ultra (*) 79
Kongsvinger Maraton 76
Trondheim Maraton 73
Bergen Maraton 71
Jessheim Vintermaraton 64
Jølster Maraton 55
Maratonkarusellen, feb. 50
Maratonkarusellen, jan. 49
Påskemaraton, Drammen 47
Mandalsmaraton 47
Ringeriksmaraton 46
Maratonkarusellen, des. 45
Hornidalsvatnet Maraton 42
Suleskard Maraton 41
Spitsbergen Maraton 38
Unionsmaraton 36
Hadeland Maraton 27
Rett Vest 18
Ålesund Maraton 16
Atlanten Maraton (bane) 14
Nordvest Maraton 10
Stemshaug Maraton 8
Nyttårsmaraton, Ålesund 8
Alstahaug Maraton 7
Hadsel Maraton 7
Lofoten Maraton 7
Hitra Maraton 4
Sum 3787

(*) Inkludert Ultraløp med offisielle maratontider

Kommentarer:
Dette gir en økning på 8.6 % i forhold 2009, som samlet hadde 3462 deltagere. Økningen skyldes for
en stor del Oslo Maraton, som hadde nær 400 flere deltagere i 2010 enn i 2009, en økning på 32.7 %. Midnight Sun Marathon hadde noe nedgang i deltagelsen på maraton (-16.4 %) i forhold til 2009 hvor maraton-NM var innlagt i arrangementet. Det var også noen færre deltagere i Nordmarka Skogsmaraton (-4.2 %). Som i 2009 var disse tre løpene de eneste med flere enn 100 deltagere.