Den ferske verdensrekordholderen heter Kristina Paltén og hun oppnådde 107,49 kilometer. Tidligere rekord tilhørte kanadieren Theresa Dugwell på 93,43 km.

Bilder er hentet her

Tredemøllerekorder