Myra_Mette_Haugen_IMG_5550.jpg
Brudeferden kan komme til å måtte flytte til et annet område i neste års Råskinn. Foto: Heming Leira

Området Råskinnet går igjennom ble i fjor høst vernet. Løpet har fått tillatelse i år, men må regne med å måtte endre traseen fra neste år.

Det er Osloby som skriver om dette på sine sider. Godbekken er et av fire områder som Fylkesmannen vernet i fjor høst. Råskinent har fått tillatelse for i år, men Fylkesmannen sier også at "...det imidlertid ikke kan påregnes at det gis tillatelse til å gjennomføre eventuelle fremtidige terrengløp innenfor friluftsområdet."

Torer Berg, leder i Ready, sier at de ikke var klar over at løpet gikk i vernet område da traseen ble valgt.  

- Vi la frem et kart med løypetraseen for Oslo kommune tidligere i år, men fikk ingen innvendinger da. Det var først senere vi fikk beskjed om at området var vernet, og at vi dermed måtte søke om dispensasjon, sa Berg til Osloby. 

På spørsmål om hvordan de ser på at de ikke kan regne med å legge fremtidige traseer i dette området, sier Berg at det blir en utfordring å kombinere et løp hvor hovedpoenget er å løpe utenfor stier og veier og at området rundt Sognsvann er lett tilgjengelig. Men vi vil i samarbeid med Oslo kommune for å  finne traseer som ikke ligger i vernede ormåder.

Les hele artikkelen på osloby